NM i jubileumsåret 2020

Fra venstre med 1 meters mellomrom: Stian Toft, Knut Helset, Kim Bovim, Tom Bovim, Ivar Areklett og Frode Salomonsen

24.-25. oktober gikk NM i scrabble av stabelen på «Asylet» i Oslo. Det var 20 deltakere, langt færre enn hva vi har vært vant med de siste årene. Nedgangen må i all hovedsak tilskrives situasjonen med mye Covid 19-smitte i omløp.

Jon Aam Svendsen spilte ikke i år, men var absolutt med å sette preg på arrangementet. I hver eneste runde kommenterte han et parti live via streaming, sammen med Helen Johansen. Det tekniske stod Anlaug Frydenlund som for. All ære til dem, jeg anbefaler alle til å gå inn og se gjennom sendingene på twitch.com/anlaug.

De første rundene så resultatlistene temmelig uvanlige ut. Etter fire runder var tre outsidere ubeseiret (Fredrik Gulbrandsen, Thomas Kjetland og Ståle Johnsen). De tre største favorittene (Stian Toft, Knut Helset og Kim Bovim) hadde alle gått på ett eller flere tap, og man kunne begynne å ane at noe var i gjære.

Den eneste NM-debutanten, Fredrik Gulbrandsen, startet altså sterkt, ikke minst med tanke på at han på forhånd var blant de lavest rangerte. Og han fortsatte å vinne. Han vant alle de sju partiene på lørdagen, og vant igjen i runde 8 søndag morgen. Man været en sensasjon.

Men det hele normaliserte seg utover søndagen. Knut plukket seier etter seier og Stian plukket jevnt med poeng, og til slutt ble det Knut og Stian som møttes i de avgjørende finalepartiene. Knut ledet før siste legg i begge finalepartiene, men Stian avgjorde begge gangene ved å avslutte med bingo. Med «GAMSENDE» i siste legg sikret Stian nok en velfortjent NM-tittel.

På tredje plass kom Kim, så det endte som det pleier, toppspillerne ivaretik favorittstemplene. Hele resultatlista finner du eller på Scrabbeller.

Det ble også delt ut premier for største seier (Hanne Hagen), høyeste poenggivende legg (Ståle, 203 poeng), beste bingo («TURELIV», lagt av Kim Bovim). Premien for beste klatrer gikk til Hanne, og premien for beste debutant gikk selvsagt til Fredrik, som ikke hadde noen konkurrenter.

Det ble også kåret en norgesmester i Scrabble-poesi, og Vibeke Stang Lingås vant avstemningen denne gang.

Til slutt fikk mesterskapets utmerkede dommere velfortjent trampeklapp, både Taral Guldahl Seierstad og Anlaug Frydenlund bidro sterkt til en knirkefri gjennomføring av NM. Norsk Scrabbleforbunds hederspris, Gullbrikken, ble tildelt Anna Cecilie Westerveld Haug

Referert av Ståle Johnsen

Publisert i Generelt | Skriv en kommentar

Retningslinjer i forbindelse med Covid-19 pandemi

Norsk Scrabbleforbund (NSF) vil til enhver tid forholde seg til myndighetenes pålegg om smittevern under Corona-pandemien. NSF vil gi retningslinjer, men ethvert arrangement må ha en smittevernansvarlig som til enhver tid passer på at smittevernstiltakene blir fulgt.

Sentralt regelverk er https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470,

forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet(covid-19-forskriften),

fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet gitt en veileder https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 som gir veiledning om hvordan dette kan iverksettes mot idrett.

På grunnlag av dette vil NSF gi følgende råd for scrabblespill regi av NSF og veilederen oppdateres fortløpende for å rette seg etter myndighetenes krav.

Fra 15.06.2020 åpnes det for å spille individuelle ligakamper, Kaffeklubber og lokale turneringer.

*Syke personer med feber/luftveissymptomer skal ikke delta,

*Personer som er i karantene eller isolasjon skal ikke møte/delta

*Spillerne anmodes om ikke å bruke kollektivtransport til spillestedet

*Spillerne skal kunne holde minst 1 m avstand.

*For at avstand til motspiller skal holdes til 1 m krever det at spillerne sitter i normalt oppreist sittestilling.

*Bare spilleren som har turen har lov å lene seg over brettet.

*Det er begge spillernes ansvar å påse at 1 m regelen blir fulgt.

*Smittevernansvarlig skal påse at denne regelen blir fulgt, og kan delegere ansvaret til dem han finner egnet.

*Spilleområdet skal rengjøres før og etter kampen.

*Alle skal følge god håndhygiene som et minimum utføres:

-Før og etter partiet

-Etter toalettbesøk

-Etter hosting/nysing/snyting

-Før og etter eventuelle måltider

-Man må unngå kontakt mellom hender og ansikt under spilling. Ha tilgjengelig antibac gjennom kampene.

-Det er ikke lov å spise ved spillebordet. Heller ikke tyggegummi, pastiller eller snus er tillatt. Ved spill utendørs er røyking ikke tillatt.

-Man skal avstå fra håndhilsning før og etter partiene.

Vedrørende utstyret:

Inntil videre brukes engangsposer til brikkene

Brett/ klokke/rack skal rengjøres med antibac mellom partiene.

Spillerne har med egen penn

Det brukte brikkesettet skal i karantene i en uke, merkes med dato.

Vedrørende dømming:

Dersom begge spillerne har tilgang til godkjent elektronisk ordliste kan man bruke den. Godkjente dommere må bruke egen Tanums. Øvrig behov for assistanse med Tanums/protester må avtales med fjerndommer.

NM individuelt/lag og andre større turneringer.

NSF vil ikke tillate disse turneringene så lenge Helsedirektoratet anbefaler at arrangementer med deltakere fra flere regioner bør utsettes / avlyses.

Deltagere fra ulike geografiske områder gir større risiko for smittespredning mellom geografiske områder med ulikt smittepress.

Publisert i Generelt | Skriv en kommentar

Det åpnes for scrabblespilling

Fra og med nå åpnes det for scrabblespilling, i første omgang for ligaspill. Det åpnes videre for mulighet til å arrangere Kaffeklubben Cup og mindre lokale turneringer etter 15. juni dersom myndighetene ikke kommer med innstrammende reguleringer.

Norsk Scrabbleforbund (NSF) vil til enhver tid forholde seg til myndighetenes pålegg om smittevern under Corona-pandemien. NSF vil gi retningslinjer, men ethvert arrangement må ha en smittevernansvarlig som til enhver tid passer på at smittevernstiltakene blir fulgt.

Sentralt regelverk er https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470,

Helsedirektoratet gitt en veileder https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 som gir veiledning om hvordan dette kan iverksettes mot idrett.

På grunnlag av dette vil NSF gi følgende råd for scrabblespill regi av NSF og veilederen oppdateres fortløpende for å rette seg etter myndighetenes krav.

Fra dags dato åpnes det i første omgang for å spille individuelle ligakamper.

Retningslinjer og råd:

*Spillerne anmodes om ikke å bruke kollektivtransport til spillestedet

*Hvert arrangement/kamp skal ha en navngitt smittevernansvarlig som informerer om retningslinjene.

*Spillerne skal kunne holde minst 1 m avstand.

*For at avstand til motspiller skal holdes til 1 m krever det at spillerne sitter i normalt oppreist sittestilling.

*Bare spilleren som har turen har lov å lene seg over brettet.

*Det er begge spillernes ansvar å påse at 1 m regelen blir fulgt.

*Syke personer med feber/luftveissymptomer skal ikke delta,

*Personer som er i karantene eller isolasjon skal ikke møte/delta

*Spilleplassen skal være rengjort før arrangementet.

*Alle skal følge god håndhygiene; som et minimum:

-Før og etter partiet

-Etter toalettbesøk

-Etter hosting/nysing/snyting

-Før og etter eventuelle måltider

-Man må unngå kontakt mellom hender og ansikt. Bruk av engangshansker øker bevissthet om «ansiktsplukking» og er påbudt.

-Det er ikke lov å spise ved spillebordet. Heller ikke tyggegummi, pastiller eller snus er tillatt. Ved spill utendørs er røyking ikke tillatt.

-Ikke håndhilsning

Vedrørende utstyret:

Inntil videre brukes engangsposer til brikkene

Brett/ klokke/rack skal rengjøres med antibac mellom partiene.

Spillerne har med egen penn

Det brukte brikkesettet skal i karantene i en uke, merkes med dato.

Vedrørende dømming:

Dersom begge spillerne har tilgang til godkjent elektronisk ordliste kan man bruke den. Øvrig behov for assistanse med Tanums/protester må avtales med fjerndommer.

NM individuelt/lag og andre større turneringer.

NSF vil ikke tillate disse turneringene så lenge Helsedirektoratet anbefaler at arrangementer med deltakere fra flere regioner bør utsettes / avlyses.

Deltagere fra ulike geografiske områder gir større risiko for smittespredning mellom geografiske områder med ulikt smittepress.


Publisert i Generelt | Skriv en kommentar

Ny utgave av ordlista – April 2020

I april 2020 publiserer vi en ny versjon av NSF-ordlista, en oppdatering av den forrige ordlista, som ble publisert i august 2019. Vi har lagt til 32 762 ord og fjernet 418. Ordene som er fjernet, er i stor grad feilaktige bøyningsformer. Til sammen består ordlista nå av 768 317 ord. Den delen av ordlista som er relevant for Scrabble (ordene med 2–15 bokstaver) inneholder 664 828 ord, mot 632 602 tidligere.

Vi tilbyr ordlista til alle som utvikler nettspill. I slike spill anbefaler vi at ordlista brukes som en autoritativ kilde, slik at ord godkjennes hvis og bare hvis de står i ordlista.

I Scrabbleforbundets turneringer vil den nye ordlista være autoritativ opp til og med seks bokstaver. Det betyr at hvis et ord har inntil seks bokstaver, skal det godkjennes hvis det står i ordlista og underkjennes hvis det ikke gjør det. For ord med flere enn seks bokstaver er reglene som tidligere: det vil for det første si at dersom et slikt ord står i NSF-ordlista, må en dommer vurdere om det er snakk om en tillatt bøyningsform. Dessuten godkjennes ord med flere enn seks bokstaver hvis de står i den niende utgaven av Tanums rettskrivningsordbok.

Nedenfor finner du tekstfiler og PDF-filer som inneholder den oppdaterte ordlista, samt nyttige lister av ord. I PDF-ene som inneholder både nye og gamle ord, er nye ord farget røde.

NSF-ordlista 2020 som en zippet teksfil

Ord på inntil åtte bokstaver som fjernes (PDF)

Godkjente ord med mellom to og seks bokstaver (Tekstfil)

Godkjente ord med mellom to og seks bokstaver (PDF)

Nye ord på mellom to og seks bokstaver (PDF)

Lister med nyttige ord (PDF)

Enbokstavsutvidelser av tobokstavsord (PDF)

Enbokstavsutvidelser av trebokstavsord (PDF)

Enbokstavsutvidelser av firebokstavsord (PDF)

Enbokstavsutvidelser av fembokstavsord (PDF)

Creative Commons-lisens

PDF-filene er lisensiert under en «Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal»-lisens. © Norsk Scrabbleforbunds språkkomité.

Publisert i Ordliste | 4 kommentarer

Vinner av Gullbrikken 2019 – Kirsti Pjaff Næss

Gullbrikkevinneren 2019 - Pjaff

Gullbrikkevinneren 2019 – Pjaff

Gullbrikken ble delt ut første gang i 2014. Gullbrikken er Norsk Scrabbleforbunds hederspris. Prisen deles ut til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for forbundet eller for fremme av Scrabble som spill og sport. Prisen kan bare deles ut til én person (eventuelt en bedrift eller organisasjon) hver gang, maksimalt en gang årlig, og kan ikke deles.  Les videre

Publisert i Generelt | Skriv en kommentar

Fantastiske resultater fra norgesmesterskapet i Scrabble 2019

Tittelforsvarer Stian Toft gikk ubeseiret gjennom alle rundene og kan fortsatt kalle seg Norgesmester i Scrabble. Torill Johansen vant sølvet. Når vi kjenner Stians meritter vet vi hvilken prestasjon det er snakk om. Kim Bovim vant bronsemedaljen etter å ha møtt  hard motstand i de siste to rundene som gikk parallelt med finalespillene. Les videre

Publisert i Generelt | Skriv en kommentar

Velkommen til Norgesmesterskap i Scrabble 2019

Pallen  - NM 2018

Pallen – NM 2018

Det er igjen på tide å utfordre Stian Toft, regjerende norgesmester i Scrabble.
(Her er Stian flankert av Ivar Areklett, som kom på tredjeplass, og Tom Bovim, som var den nærmeste til faktisk å slå Stian i NM i 2018.)

Norsk Scrabbleforbund inviterer til Norgesmesterskap helgen 26. til 27. oktober.

Det blir spilling og hygge. Tradisjonelt allerede fra fredag kveld. Påmelding og detaljer om hva som skal skje, og ikke minst hvor, finner du i lenken nedenfor.

Velkommen!

https://www.facebook.com/events/408042603149420/

Tar du utfordringen?
 De aller fleste av oss kommer ikke i nærheten av å kunne utfordre Stian, men man får spilt mye og hygget mye, så moro blir det uansett 🙂

 

Publisert i Turnering | Skriv en kommentar

Ny ordliste – 2019

I august 2019 offentliggjør vi en ny versjon av NSF-ordlista. Vi har lagt til 49 798 ord og fjernet 6 697, slik at den nye ordlista totalt inneholder 735 973 ord. Hvis vi bare teller ordene som er relevante for Scrabble (det vil si ordene med mellom to og femten bokstaver), teller ordlista 632 601 ord, opp fra 585 307.

I Scrabbleforbundets turneringer vil den nye ordlista være autoritativ opp til og med seks bokstaver. Det betyr at hvis et ord har inntil seks bokstaver, skal det godkjennes hvis det står i ordlista og underkjennes hvis det ikke gjør det. For ord med flere enn seks bokstaver er reglene som tidligere: det vil for det første si at dersom et slikt ord står i NSF-ordlista, må en dommer vurdere om det er snakk om en tillatt bøyningsform. Dessuten godkjennes ord med flere enn seks bokstaver hvis de står i den niende utgaven av Tanums rettskrivningsordbok.

Nedenfor finner du tekstfiler og PDF-filer som inneholder den oppdaterte ordlista, samt nyttige lister av ord. I PDF-ene som inneholder både nye og gamle ord, er nye ord farget røde.

NSF-ordlista 2019 som en zippet tekstfil

Godkjente ord med mellom to og seks bokstaver

Godkjente ord med mellom to og seks bokstaver som PDF

Lister med nyttige ord

Oversikt over en del nye ord

Enbokstavsutvidelser av tobokstavsord

Enbokstavsutvidelser av trebokstavsord

Enbokstavsutvidelser av firebokstavsord

Enbokstavsutvidelser av fembokstavsord

Ord på inntil åtte bokstaver som fjernes

Publisert i Generelt | 1 kommentar

Usikker på hva du skal finne på i sommer?

Se her:  https://bergenspillfestival.no

Publisert i Generelt | Skriv en kommentar

Lei av sur vind og regnbyger? Bli med til Kreta da vel

Vi har enda et par ledige solstoler på stranda i Georgioupolis. Mange tar en hel uke fra 25/5 til 2/6, og noen er der noe kortere. Det spilles en gjennomgående turnering, frappe-klubb (Kaffeklubb i varmere strøk) og så bare hyggespiller vi litt. Man kan ta rutefly eller bestille chartertur, det er mange billige alternativer. Vi gleder oss til en hel uke med sol, varme og Scrabble.  Vil du vite mer? Se her:
Scabbletur til Kreta 2019
Håper vi sees der!

4DD20534-68BF-4CF0-B6CB-C959AA2A1566

Publisert i Generelt | Skriv en kommentar