Styret

Styret består av følgende personer:

President: Jon Aam Svendsen, Bergen

Øvrige styremedlemmer:

Vibeke Stang Lingås, Oslo
Ivar Areklett, Oslo
Anlaug Frydenlund, Oslo
Taral Guldahl Seierstad, Oslo
Eva Marie Wathne, Oslo
Inger Karen Sem, Trondheim