Regler for ligaspill

A. Sesongen
Hvor lenge en sesong varer, kunngjøres ved ligastart. Alle kamper skal være spilt innen utgangen av sesongen.

B. Arrangering av kamper

Lagene er selv ansvarlig for å arrangere kampene seg i mellom. Alle kamper består av et hjemmelag og et bortelag (hvem som er hvem offentliggjøres idet ligaen begynner). Laglederne for de to lagene avtaler tid og sted seg i mellom. Det er først og fremst laglederen på hjemmelaget som er ansvarlig for å ordne de praktiske tingene.

For å arrangere en kamp trenger man:
1. Tre brett med brikker.
2. Tre klokker. (Dette er antagelig det vanskeligste punktet. Lag som går til innkjøp av en eller to egne klokker gjør det mye enklere for seg selv, men det burde være fullt mulig å ordne dette ved å låne seg imellom og fra forbundet.)
3. Skjemaer (ferdigtrykte skjemaer er en fordel, men vanlige papirark
går også greit) og penner eller blyanter.
4. Tanums rettskrivningsordbok (og gjerne et eksemplar av språkreglementet).

I tillegg bør man ha telefonnummeret til en backupdommer og en avtale om at vedkommende holder seg tilgjengelig.

Hjemmelaget har ansvaret for å bestemme stedet det skal spilles på, men dette bør også gjøres i samråd med bortelaget. Spesielt må man ha bortelagets godkjennelse hvis man ønsker å legge kampen utenfor Oslo. Man kan for eksempel spille hjemme hos noen eller på en kafe. (Det er selvfølgelig ingenting i veien for å spille hjemme hos noen på bortelaget hvis dette er greit for alle involverte.)

Laglederen på hjemmelaget har også ansvaret for å rapportere resultatet av kampen. Det er laget et skjema på nettet som skal brukes til det formålet.

Hjemmelaget har første trekk i fem av partiene, mens bortelaget har første trekk i fire av partiene. (Det kommer et skjema som vil gjøre denne regelen nokså enkel å følge. Dersom det oppdages at man ikke har fulgt denne regelen, vil det ikke ha noen konsekvenser.)

C. Dømming
Dersom et ord blir utfordret av en spiller, skal de av spillerne som ikke er involvert i det partiet hvor utfordringen skjedde, slå opp i Tanums og avgjøre om ordet er tillatt. Dersom ordet er en bøyningsform av et oppslagsord i Tanums, gjelder Scrabbleforbundets språkreglement. Dersom de andre spillerne ikke kommer til enighet om ordet er tillatt,
eller dersom de er usikre på reglene, kan de kontakte backupdommeren per sms eller telefon. Man kontakter også backupdommeren hvis en av spillerne i det angjeldende partiet anker.

Til dommeren bør man bare opplyse om hvilket eller hvilke ord som utfordres, og ikke hvem som har lagt det. Dommerens avgjørelse er endelig.

Fortrinnsvis bør dommeren være en godkjent dommer, men dersom det er vanskelig, kan man bruke en hvilken som helst annen person man antar kjenner reglene godt nok.

D. Gjennomføring av kampen:
En kamp består av ni partier, som spilles i tre runder, tre partier om gangen. Hver spiller på det ene laget spiller mot hver av spillerne på det andre laget. Hvis det ene laget leder 5–1 eller 6–0 etter to runder, har det allerede vunnet kampen, men man skal likevel fullføre kampen ved å spille den siste runden slik at alle kamper består av ni partier. (Dette er fordi den endelige stillingen kan ha betydning når man avgjør rekkefølgen mellom lagene i ligaen.)

Dersom et lag ikke fullfører kampen (f.eks. fordi noen må gå tidlig eller ikke gidder å spille mer) regnes hvert av partiene som ikke ble fullført som et «avbrutt parti» for det laget som trakk seg fra partiet. For det andre laget regnes det som en 100 poengs seier.

Dersom lagene i fellesskap bestemmer seg for ikke å spille alle partiene i en kamp, regnes de ikke spilte partiene som avbrutte partier for begge lagene.

E. Vinneren av kampen:
Vinneren av en kamp avgjøres på følgende måte. (Regel 1 gjelder først. Dersom den ikke avgjør, bruker man regel 2, og så videre helt til man kommer til en avgjørelse.)

1. Laget som vinner flest partier, vinner kampen.

2. Laget som har avbrutt flest partier, taper kampen.

3. Laget som har fått flest poeng sammenlagt i løpet av de ni partiene, vinner kampen.

4. Laget som hadde første trekk i færrest partier, vinner kampen. (Dvs. bortelaget hvis man har gjort det riktig.)

Den siste regelen virker kanskje litt søkt, men sannsynligheten for at det blir uavgjort etter punkt 3 er svært liten (omtrent 5000 til 1) så dersom det noen gang skulle bli uavgjort, vil det være nærliggende å mistenke at det var avtalt spill. Derfor er det like greit å fjerne
muligheten for uavgjort helt.

F. Rekkefølgen i ligaen:
Rekkefølgen blant lagene i ligaen avgjøres på følgende måte:

1. Antall vunne kamper.
2. Antall vunne partier minus antall tapte partier.
3. Færrest avbrutte partier.
4. Summen av poengforskjellen i alle partiene som har blitt spilt.
5. Innbyrdes oppgjør.

Dersom noen lag ikke kan skilles ved hjelp av disse fem reglene, deler de plassen.

G. Reserver:
Det er ingen begrensninger på bruk av reserver utover de følgende:
1. I løpet av en kamp skal man bruke nøyaktig tre spillere. (En reserve kan altså ikke steppe inn midt i en kamp.)
2. Ingen kan spille på mer enn ett lag i løpet av sesongen.

H. Tvister:
Dersom det oppstår en tvist mellom to lag, avgjøres denne fortrinnsvis av lagene selv. Dersom det ikke går, avgjøres den av laglederne for lagene som ikke er involvert i tvisten. (Loddtrekning er her en mulighet.) Fører heller ikke dette til en løsning, legges ligaen ned.

I. Hvis et lag trekker seg
Dersom et lag ikke klarer å fullføre alle kampene de skal spille i løpet av sesongen, regnes det som at laget har trukket seg fra ligaen. Ingen av kampene laget har spilt tidligere i sesongen, vil være tellende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


+ en = fem