Gullbrikkens statutter

 1. Norsk Scrabbleforbund hederspris bærer navnet Gullbrikken. Prisen deles ut til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for enten forbundet eller for fremme Scrabble som spill og sport.
 2. Prisen kan deles ut til en person (eventuelt en bedrift eller organisasjon) hver gang, og maksimalt en gang årlig. Prisen kan ikke deles. Også personer som ikke er medlemmer av Norsk Scrabbleforbund kan være egnede kandidater til å vinne prisen.
 3. Forslagsretten er åpen for alle medlemmer av Norsk Scrabbleforbund. Alle medlemmer oppfordres til å sende inn begrunnende forslag. Medlemmer av Hederspriskomiteen kan også selv nominere kandidater.4. Vinneren av Gullbrikken utpekes av Hederspriskomiteen. Dersom det er uenighet mellom
  medlemmene av komiteen er det flertallet som bestemmer. Dersom det fremdeles er likt mellom flere kandidater har lederen av komiteen dobbeltstemme. Dersom komiteen ikke finner verdige kandidater deles prisen ikke ut.
 4. Hederspriskomiteen består av tre medlemmer som alle oppnevnes av styret. Styret bør vektlegge følgende i sin oppnevning av komitemedlemmer:
  • Kontinuitet. Kun ett eller to medlemmer bør skiftes ut av gangen.
  • Medlemmene av komiteen bør ikke selv være aktuelle kandidater til å vinne prisen. Tidligere mottakere kan gjerne velges.
  • Medlemsskapsvarighet. Minst en av komitemedlemmene bør ha vært medlem i minst fem år for å kjenne til aktuelle kandidaters bidrag. Allikevel er det en fordel om ett av medlemmene er relativt ny som medlem.
  • Minst ett medlem i komiteen bør sitte enten i styret eller valgkomiteen.
  • Styret utpeker leder av komiteen.
 5. Hederspriskomiteen fordeler selv arbeidsoppgaver seg imellom.
 6. Hederspriskomiteen kommer med forslag til styret fra gang til gang hva prisen bør være (penger, trofeer, gaver eller lignende) basert på en vurdering av hva mottaker vil verdsette. De kommer også med forslag til budsjett. Styret godkjenner og bevilger midler.
 7. Prisen kan sponses av eksterne dersom komiteen finner egnede sponsorer som godkjennes av styret.
 8. Prisen deles ut under Norgesmesterskapet i Scrabble av lederen for Hederspriskomiteen.
  Overrekkelsen skal inneholde begrunnelsen for valget. Dersom prismottakeren ikke kan være tilstede selv, leses allikevel begrunnelsen opp for deltakerne på Norgesmesterskapet og prisen ettersendes sammen med begrunnelsen.
 9. Statuttene kan endres av generalforsamlingen.