Styret

Styret består av følgende personer:

President: Eva Marie Wathne, Oslo

Øvrige styremedlemmer:

Visepresident Torill Johansen, Oslo
Kasserer Hanne Cecilie Hagen, Trondheim
Stein Olav Høgetveit, Kristiansand
Ståle Johnsen, Oslo
Varamedlem Karin Hvenekilde, Oslo