NSF-ordlista

Generelt om NSF-ordlista

Fra 20. juli 2012 er det NSF-ordlista som benyttes i Wordfeud og på Ordspill. Den nyeste versjonen ble lansert i august 2022. NSF-ordlista lages av språkkomiteen til Norsk scrabbleforbund (NSF), som også har copyright på ordlista.

Hvor får jeg tak i NSF-ordlista? Og har dere sånne fine oversikter over ord som er lure å kunne?

Du kan laste ned både ordlista og masse smarte puggelister her.

Litt mer informasjon

NSF-ordlisten er basert på fullformsordlista til Norsk ordbank. I tillegg inneholder den tusenvis av nye ord med bøyninger, samtidig som en rekke feil er rettet og ord som ikke følger gjeldende rettskrivningsnormer er tatt ut.

Fullformsordlista til Norsk ordbank bar preg av at alle bøyninger var datagenerert uten hensyn til om de ga mening eller var grammatisk korrekte. Det er et møysommelig arbeid å rydde opp i dette, fordi hvert ord må vurderes, men vi har nå kommet langt med det arbeidet.

Målet er å lage en ordliste som er så god og rikholdig som mulig, og som samtidig vil bli oppdatert med jevne mellomrom. Disse oppdateringene vil både bestå i feilretting og i at nye ord legges til.

Om de nye ordene

De nye ordene er blant annet hentet fra eksisterende allmennordbøker som Tanums store rettskrivningsordbok og Norsk ordbok, fra en rekke andre ordbøker, og fra kilder som Store Norske Leksikon, Wikipedia og Artsdatabanken. En annen og svært viktig kilde har vært spillerne – folk som spiller Wordfeud, Ordspill og Scrabble har meldt fra til oss om ord de mener burde bli godkjent, men ikke blir det fordi de mangler i ordlista. Vi vil rette en stor takk til hver og en av disse spillerne, og håper dette dugnadsarbeidet fortsetter. Vi setter også stor pris på å få beskjed hvis noen oppdager feil i den nye ordlista. Ta en tur innom ønskelistesiden vår hvis du har forslag å komme med!

Språket utvikler seg, nye ord oppstår og importeres, og ikke alle ord kommer med i ordlister og ordbøker. På norsk står de sammensatte ordene i en særstilling – disse er ofte ikke å finne i ordbøkene, men de bør stå i en ordliste som brukes i Scrabble og lignende spill. Samtidig vil ikke hva som helst av sammensatte ord og nyord bli tatt inn. Vi må ha belegg for at de faktisk benyttes i ganske stor grad.

NSF kan heller ikke påta seg ansvaret for å normere hva som er norske ord og hvordan disse skal bøyes. Vi har derfor vært, og kommer fortsatt til å være, restriktive med å ta inn importord det ikke allerede eksisterer en normering for.

Hvordan blir NSF-ordlista brukt?

I tillegg til at ordlista er tatt i bruk av Wordfeud og Ordspill, blir den også brukt under NSFs egne turneringer.

I NSF-turneringer vil den nye ordlista være autoritativ opp til og med åtte bokstaver. Det betyr at hvis et ord har inntil åtte bokstaver, skal det godkjennes hvis det står i ordlista og underkjennes hvis det ikke gjør det. For ord med flere enn åtte bokstaver er reglene som tidligere: Dersom et slikt ord står i NSF-ordlista, må en dommer vurdere om det er snakk om en tillatt bøyningsform. Dessuten godkjennes ord med grunnform på flere enn åtte bokstaver hvis de står i den niende utgaven av Tanums rettskrivningsordbok.

NSF-ordlista inneholder nå også ord som bare forekommer i faste uttrykk, for eksempel «sengs» i uttrykket «til sengs». Dette gjelder bare ord som forekommer i norske uttrykk, eller uttrykk som er så innarbeidet i språket at de gjerne oppfattes som norske, slik som «ad undas».

Litt om juks og ærlig spill

Vi vil på det sterkeste oppfordre alle spillere til å spille ærlig. Det innebærer at man gjerne kan sjekke lister og pugge ord før og etter spill, men at man ikke bruker ordlistene til å finne ut hvilke ord som går og ikke går underveis i et spill. Og det innebærer selvsagt også at man ikke bruker jukseapper eller nettsider som tilbyr ”hjelp” med å finne de beste leggene. Gjør tankearbeidet selv, så blir spillet morsommere for alle parter, og du kan ta imot motspillerens gratulasjon fordi du var best, ikke fordi du var best til å jukse.

103 kommentarer til NSF-ordlista

 1. Martin sier:

  Hvem er det som lager nynorskordboka til Wordfeud? Og kan den lastes ned noe sted?

 2. Berit sier:

  Har ikke spilt Wordfeud, men regner med at det bare er mulig å legge ord på max 15 bokstaver der også. Siden NSF-ordlista bare er beregnet til bruk for Ordspill og Wordfeud, hva gjør de mange orda over 15 bokstaver i den?

  • Kirsti sier:

   Det stemmer at man ikke kan legge ord på over 15 bokstaver i verken Wordfeud, Ordspill eller Scrabble (skjønt det finnes faktisk ekstra store Scrabble-brett å få kjøpt utenlands), men det er ikke korrekt at NSF-ordlisten bare er beregnet til denne bruken. Vi ønsker også at det skal være en ordliste som dokumenterer flest mulig bokmålsord (den inneholder allerede drøssevis av ord som er i daglig bruk, men ikke står i en eneste bokmålsordbok).

   Det ville være meningsløst å stryke ord som allerede står der bare fordi de ikke kan brukes i et spill. En elektronisk ordliste har heller ingen omfangsbegrensninger, slik en fysisk ordbok har. Når vi legger til nye ord, prioriterer vi ikke å lete etter ord som er for lange til å brukes i spillet, men det er ingen grunn til ikke å ta med dem vi finner, eller til å la være å ta med bøyninger bare fordi de blir litt for lange til å få plass på et brett. Og den dagen utviklerne bak Wordfeud eller Ordspill finner på å lage et maksibrett med for eksempel 20×20 ruter, ville det jo være direkte idiotisk å sitte med en ordliste som ikke inneholder et eneste ord over 15 bokstaver.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 3. dyklestikeren sier:

  Jeg har lastet ned denne listen (http://www2.scrabbleforbundet.no/?attachment_id=1620) for å lage puggelister samt treningsverktøy for bingoer. For ord på 3 bokstaver så sammenlignet jeg akkurat med denne listen som dere har laget:
  http://www2.scrabbleforbundet.no/?page_id=88
  De stemmer ikke overens … I NSF-ordlisten.txt er MAX, TIA og UEN inkludert (de to siste ble eksplisitt oppgitt å være fjernet), mens VIP ikke er med. WLoH er enig i at TIA og UEN er ugyldige og at VIP er gyldig:
  http://wordfeud.aasmul.net/Trening.aspx
  Jeg testet TIA i wordfeud og fikk det underkjent.

  Er NSF-ordlisten.txt som ligger til nedlasting en halvferdig versjon? Jeg frykter at jeg har noen lister og et treningsverktøy som inneholder mangler og ugyldige ord … Det er kanskje bare for de korte ordene på 3 bokstaver at dere har vasket litt? Fint om om korrekte listen kan bli gjort tilgjengelig 🙂

  • Kirsti sier:

   Dette var pinlig. Det stemmer som du sier, det er tre trebokstaversord i dokumentet som er publisert her som ikke er med i ordlisten utviklerne bruker. MAX, TIA og UEN godkjennes ikke i spillet. VIP, derimot, står i ordlisten utviklerne har fått, til tross for at det ikke skulle vært godkjent. Jeg håper og tror at dette er de eneste avvikene, og skal rette opp listen over trebokstaversord og også sørge for å få lagt ut en korrekt versjon av NSF-ordlisten her snarest mulig.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 4. Richard sier:

  Hvorfor er ikke ordet ph med?

  • Kirsti sier:

   Fordi det skrives pH, og ord som ikke kan skrives kun med små bokstaver, godkjennes ikke i spillet. Gjør for øvrig oppmerksom på at vi har en egen side der man kan melde inn ord som savnes i ordlisten. Den finner du lenke til øverst i høyre spalte på forsiden.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 5. jenta sier:

  Hvem er det som bestemmer hvilke ord som godkjennes? Det er jo så mange tulleord som går, mens vanlige ord godtas ikke.

  • Kirsti sier:

   Det er språkkomiteen til Norsk scrabbleforbund som lager ordlisten, og dermed er det også vi som avgjør hvilke ord som godkjennes. Det er vanskelig å vite hva du mener med «tulleord» – er det ord du mener er gale, eller er det ord du ikke har hørt før? Husk at ordlisten inneholder over 120 000 ord, det ville være rart hvis du kunne alle sammen. Hvis det er noen ord du savner, kan du tipse oss om det på en egen side. Den finner du her.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 6. Hege Lamark sier:

  Hvordan går jeg fram for å få se ordlista i en oversiktelig form, uten at masse ord kommer på samme linje? Jeg får bare til å åpne den i «Notisblokk», og da blir den veldig uoversiktelig.

  • Kirsti sier:

   Prøv å åpne den med tekstkoding UTF-8, eller forsøk å åpne den med Word, som også kan lese filer som dette.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 7. Bente sier:

  Spiller med min datter som fikk godkjent «kau» og «æs», hva er det? En ås (gud) flere æser, men en æs? Og hva er kau?

  • Kirsti sier:

   KAU er imperativ av verbet KAUE, som betyr å rope. ÆS betyr indre liv eller kraft. Jeg gjør oppmerksom på at vi ikke har kapasitet til å fungere som oppslagstjeneste for alle som måtte lure på hva ord betyr. I stedet anbefaler vi at man slår opp i Bokmålsordboka, som er gratis tilgjengelig på nettet, spanderer på seg et eksemplar av Tanums store rettskrivningsordbok eller kjøper et ordboksabonnement på ordnett.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

   • Alf sier:

    Æs finnes ikke i Bokmålsordboka på nett og heller ikke i Tanums store!

    • Kirsti sier:

     Det er vi selvsagt klar over. Det står derimot i Norsk Riksmålsordbok. NSF-ordlisten inneholder tusenvis av ord som ikke står i ordbøkene du nevner. De er like fullt ord.
     Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

     • Alf sier:

      Æs er en gammel måleenhet, 60,8 mg. Ikke noe sted har jeg funnet ordet med den betydningen du nevner.
      Jeg forstår ikke hvorfor du i ditt svar til «Bente» nevnte bokmålsordboka og Tanums store, når du var klar over at ordet ikke finnes der?

      • Kirsti sier:

       Du har rett i at ÆS ifølge Store norske leksikon er en gammel måleenhet, ja. Men som jeg allerede har fortalt deg, finnes den definisjonen jeg ga i mitt første svar i Norsk Riksmålsordbok. Og hvis du hadde lest det første svaret ordentlig, hadde du sett at jeg også viste til ordnett.no, der nettopp denne ordboken er tilgjengelig.
       Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 8. Alf sier:

  En wordfeudspiller fikk godkjent ordet webbete, men jeg kan ikke forstå hva det ordet skal bety! Et søk på google gir ingen treff, bortsett fra et italiensk nettsted, webbete.it. Men det kvalifiserer neppe til en plass i ordlisten!

  • Kirsti sier:

   Hvis du hadde slått opp i Bokmålsordboka i stedet for å bruke Google, ville du ha funnet ut at WEBBE er et verb og hva det betyr. WEBBETE er perfektum partisipp av dette verbet, og brukes adjektivisk. Når man webber noe, blir det webbet, og flertallsformen er da webbete.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

   • Alf sier:

    Du har rett, å webbe betyr å impregnere web-stoff. Og når det er impregnert kan man si at det er webbet eller webba. Disse ordene finnes i bokmålsordboka, slik du påpeker. Men prøv å slå opp webbete! Jeg vil hevde at webbete kommer i kategorien konstruerte ord, som aldri forekommer i litteraturen. Men jeg begynner å ane at i scrabble og wordfeud er det ikke noe krav at et ord noengang har vært brukt, det holder at det teoretisk kunne vært brukt!

    • Kirsti sier:

     Nå er det faktisk ikke slik at ord må forekomme i litteraturen for å være grammatisk korrekte. Og bøyninger som er grammatisk korrekte har selvsagt en plass i en ordliste som dette.
     Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 9. Utrolig lite forkortelser som er tatt med,gjelder en del grunnstoff og til og med nb.blir ikke godkjent,heller ikke inri som står på kors

  • Kirsti sier:

   Ordlisten inneholder faktisk ingen forkortelser, og skal heller ikke gjøre det. Forkortelser og symboler godtas ikke.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

   • Den godtar PST og det er da forkortelse

    • Kirsti sier:

     Nei, PST er ikke en forkortelse. Det er en interjeksjon, som i «pst, kom hit!». Sånt kan du ofte finne ut selv ved å slå opp i Bokmålsordboka.
     Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

     • Hilde sier:

      Ordboka godtar nb og ca

      • Kirsti sier:

       Hvis du med «ordboka godtar» mener at de står i Bokmålsordboka, som jeg ga deg lenke til, er det helt korrekt. Det står også klart og tydelig der at de er forkortelser. Og som sagt, forkortelser står ikke i ordlisten som brukes i spillet, og skal heller ikke stå der. Det er derfor du ikke får legge NB og CA.
       Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 10. Hilde sier:

  Hva med abc som blir godtatt?

  • Kirsti sier:

   Slå det opp! Det er sånt man har ordbøker til, og ABC står i Bokmålsordboka. Slå også opp CD, PC, CV, WC og en del andre ord du antagelig oppfatter som forkortelser. Da vil du se at etter ordet står det en liten «m» eller «f» eller «n» i blått. Det betyr at de er substantiver, og de små bokstavene forteller hvilket kjønn de har. M står for maskulinum, hankjønn, F for femininum, hunkjønn og N for nøytrum, intetkjønn.
   Vi kan holde på med denne diskusjonen i en evighet, men det hadde vært hyggelig om du tok mitt ord for det når jeg sier at ordlisten ikke inneholder en eneste forkortelse.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 11. John sier:

  Jeg er relativt fersk som wordfeud-spiller. Ettersom jeg har truffet på en drøss med ord som jeg aldri har hørt om før, og dessuten fått underkjent flere ord jeg mener er gangbare, har jeg bedt support@wordfeud.com opplyse sitt ordlistegrunnlag, men de har ikke svart, og det er gått mange uker. Derfor var det nyttig å bli lenket til denne spalten som jeg har lest med stor interesse.
  I farten nevner jeg bare ett ord som jeg mener må inn, men som ikke godkjennes nå: vanns (til vanns). Dette kan ikke behandles på linje med uselvstendige genitivsformer.
  Vh

  • Kirsti sier:

   Du har rett i at vanns ikke kan behandles på linje med genitivsformer, men det finnes en rekke slike uttrykk – til alters, til fjells, til sjøs, for å nevne noen. Ingen av disse formene er å finne i ordlisten, fordi de ikke kan stå alene, de må ha med seg preposisjonen «til» for å gi mening.
   Ellers gjør jeg oppmerksom på at du i høyre spalte på nettsidene finner en lenke til siden der vi samler inn ord som savnes. Det er fint om slike henvendelser kommer der.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 12. Henning sier:

  Fikk bokstavene. VEGSIDER utdelt. Til min enorme overraskelse avvist. Slike ord må da inn i ordlisten!

  • Kirsti sier:

   Takk for forslaget, vi skal vurdere det i forbindelse med neste oppdatering.
   Ellers gjør jeg oppmerksom på at du i høyre spalte på nettsidene finner en lenke til siden der vi samler inn ord som savnes. Det er fint om slike henvendelser kommer der.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 13. Charlotte sier:

  Synes godt at kjemiske ord skulle vært lov på norsk, slik som aceton, acetol osv. Litt lettere å kunne inkludere c også da.

  • Kirsti sier:

   Aceton står i ordlisten og godkjennes i spillet, men acetol mangler, ja. Ellers gjør jeg oppmerksom på at vi har en egen side der vi samler inn ord som savnes i ordlisten, og det er fint om slike henvendelser kommer der. Du finner lenke til den siden øverst i høyre spalte her på nettsidene våre.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 14. Perla sier:

  Buges? La nettopp dette merkelige ordet i WF, men finner det ikke i ordboka. Noen som vet hva det betyr?

  • Kirsti sier:

   BUGE er et verb som betyr å bøye. BUGES er da passiv form av dette verbet.
   Jeg gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke har kapasitet til å fungere som oppslagstjeneste for alle som måtte lure på hva ord betyr. I stedet anbefaler vi å slå opp selv i Bokmålsordboka, gå til innkjøp av Tanums store rettskrivningsordbok eller tegne et abonnement på ordnett.no.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 15. John sier:

  Takk for svar vedrørende uselvstendige ord som vanns, sjøs, fjells etc. (Hva er forøvrig korrekt grammatikalsk betegnelse for slike ord?) Også tåls hører inn her, blant flere. I et spill som wf bør det overveies om ikke hele denne ordklassen (sikkert feil betegnelse) bør godkjennes.

  Hva er forøvrig korrekt De oppfattes av folk utvilsomt som ord

  • Kirsti sier:

   Jeg kjenner ikke til noen konkret betegnelse på ord som bare er en del av stivnede uttrykk, dessverre. Og vi har vurdert om slike ord skal godkjennes, og så langt landet på at de ikke skal det. Men vi kommer garantert til å diskutere det flere ganger.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 16. John sier:

  Beklager at siste kommentar ble uryddig. Siste linje skulle ikke med.

 17. tor sier:

  Er helt fersk på wf og bankes av min flinke daåtter. Ble litt surt da ordlisten ikke ville godkjenne ordet pedal.

  • Kirsti sier:

   Hvis du ikke har fått godkjent PEDAL, spiller du på noe annet enn bokmål, for ordet står i ordlisten og kan legges i spillet.
   Jeg gjør ellers oppmerksom på at vi har en egen side der vi samler inn ord som savnes i ordlisten. Den finner du lenke til øverst i høyre spalte her på nettsidene våre.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 18. Bente sinding sier:

  Er nokså ny spiller i wordfeud og lurer på følg. I denne omgang. Prøvde å legge ordene haug og hauk(fuglenavn) men ingen av disse ble godtatt, hvorfor ikke??? Ellers fikk jeg heller ikke godkjent wc i et spill jeg spiller nå. Dette har jeg i alle fall fått godkjent tidligere.

  • Kirsti sier:

   Hvis du ikke har fått godkjent haug, hauk og wc, spiller du på noe annet enn bokmål. I listen over spill på telefonen/nettbrettet står det hvilket språk hvert enkelt spill er på.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 19. Bente sinding sier:

  Ok, dette var nok riktig som du svarte. Spilte nå på engelsk hvilket jeg ikke var oppmerksom på. Takk for ditt svaret.

 20. Hilde sier:

  Slo opp et par ord i bokmålsordboka og i riksmålsordboken etter å ha sett dem og en drøss med andre mer eller mindre realistiske ord for første gang i mitt liv i et wordfeud-spill. «brønnes» og «gløs» finnes ikke i noen av nevnte ordbøker?! Kan Kirsti forklare betydningen av disse to ordene?

  • Kirsti sier:

   BRØNNES er passiv form av verbet BRØNNE, som betyr å vanne hester eller budskap. GLØS er imperativ av verbet GLØSE, som betyr å lyse, skinne og å stirre. Begge disse verbene står i Norsk Riksmålsordbok, som du altså har slått opp i, men de står selvsagt ikke som oppslagsord, ettersom de ikke er grunnformer. Jeg gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke har kapasitet til å fungere som oppslagstjeneste for alle som måtte lure på hva ord betyr.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 21. Eva wathne sier:

  Fra astrologiens verden:

  Til min bestyrtelse fikk jeg underkjent ILDTEGN i siste turnering!!!

  Da regner jeg med at JORDTEGN, LUFTTEGN og VANNTEGN ikke fins i lista heller, så de etterlyses herved.

  • Kirsti sier:

   Takk for forslag, jeg setter ordene på ønskelisten.
   Gjør ellers oppmerksom på at vi har en egen side der vi samler inn ord som savnes i ordlisten. Den finner du lenke til øverst i høyre spalte her på nettsidene, og det er fint om du henvender deg der neste gang, så får vi samlet alt på ett sted.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 22. alf henriksen sier:

  fikk ikke godkjent ordet hosti i wordfeud, men det burde jeg vel fått? Enhver god katolikk vet vel hva hosti betyr?

  • Kirsti sier:

   Det vet enhver god katolikk ganske sikkert, men han eller hun vet nok også at nattverdsbrødet heter HOSTIE, ikke hosti. Og det står i ordlisten og kan legges.
   Gjør ellers oppmerksom på at vi har en egen side der vi samler inn ord som savnes i ordlisten. Den finner du lenke til øverst i høyre spalte her på nettsidene, og det er fint om du henvender deg der neste gang, så får vi samlet alt på ett sted.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 23. Heidi sier:

  Hei:) Liker konsptet og at dere har lagt ut ordboka til å laste ned. Men jeg ser ikke betydningene av ordene der? Har det skjedd noe feil med nedlastingen min? For mange av ordene vet ikke jeg hva betyr. Jeg kan jo pugge de, men spiller spillet mye for å lære nye ord. Og mange av ordene er det veldig krunglete, om ikke umulig, å finne betydningen av på nett. Jeg leste ovenfor her at en del av formålet med ordlista var å samle sammen ord brukt, slik at de ikke går tapt. Det står ordklasser der. Verb, substantiv osv. Men uten betydning er de jo bare bokstaver…. Er det mulig å få en liste også med betydningene av de sammensatte bokstavene?

  • Kirsti sier:

   Det er dessverre slik at ordlisten ikke inneholder definisjoner. Grunnen til det er veldig enkel – vår ordliste bygger videre på en ordliste som heller ikke inneholdt definisjoner. Det er med andre ord ikke noen liten jobb å få det på plass. Kanskje vil vi greie det en gang, men det ligger i så fall flere år frem i tid, og det er ikke noe vi prioriterer nå, ettersom vi fortsatt jobber med å få på plass ord som mangler og å få ryddet ut feil.
   Derfor anbefaler vi å slå opp i Bokmålsordboka, som ligger gratis på nettet, tegne et abonnement på de norske ordbøkene på Ordnett (her er spesielt Norsk ordbok og Norsk Riksmålsordbok nyttige), eller å gå til innkjøp av Tanums store rettskrivningsordbok.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 24. John sier:

  Er sil kun et hankjønnsord? Merkelig. Har alltid sagt «sila». Og hva betyr «jodat» ( som ER godkjent!

  • Kirsti sier:

   Det er nok mange som sier SILA, men ifølge rettskrivningsnormen for bokmål er det bare SILEN som er korrekt, ja.
   JODAT er salt av jodsyre. Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at vi dessverre ikke har kapasitet til å fungere som oppslagstjeneste for alle som måtte lure på hva ord betyr. I stedet anbefaler vi å slå opp i Bokmålsordboka, som er gratis tilgjengelig på nett, tegne et abonnement på ordnett.no eller investere i Tanums store rettskrivningsordbok.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 25. Unni sier:

  Min WF-motstander fikk godkjent «kui». Er dette et nynorsk-ord, eldre bestemt form av kua, evt dialekt, eller noe helt annet? Kan nynorsk og bokmål blandes i WF?

  • Kirsti sier:

   Nei da, KUI er slett ikke nynorsk, det er derimot navnet på et dravidisk språk. Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at vi dessverre ikke har kapasitet til å fungere som oppslagstjeneste for alle som spiller og lurer på hva ord betyr. I omtrent halvparten av tilfellene kan man finne svaret i Bokmålsordboka, som ligger gratis tilgjengelig på nettet, og ellers anbefaler vi å investere i Tanums store rettskrivningsordbok eller tegne et abonnement på ordnett.no.
   Nynorsk og bokmål kan ikke blandes, man spiller enten på den ene eller den andre målformen.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 26. Frode sier:

  I seksjonen «Om lisensiering av ordlisten» er det to linker som jeg tror er ment å skulle peke på denne siden, men som faktisk peker på en side som ikke finnes: http://www2.scrabbleforbundet.no/www.scrabbleforbundet.no/?page_id=1488
  Kan dere bekrefte at de er ment å skulle peke på http://www.scrabbleforbundet.no/?page_id=1488 i stedet?
  (Linkene kan i så fall fikses ved å legge til http:// på begynnelsen av adressen.)

  Jeg lurer også på om dere har en nyere versjon av ordlisten tilgjengelig et sted, eller evt. mer info om når det vil komme? Dere nevner at den vil bli oppdatert med jevne mellomrom, og sier på ønskeliste-siden at det vil gå en viss tid mellom hver gang, men nå er det over 2 år siden denne versjonen kom ut, så jeg begynner å lure på hvor lenge «en viss tid» egentlig er…

  • Kirsti sier:

   Takk for tipset, lenkene er i orden nå. Og du hadde helt rett i dine antakelser om hvilken side de var ment å peke til,

   Vi arbeider med en større oppdatering av ordlisten, men kan dessverre ikke si noe om når den vil være klar. Arbeidet gjøres ulønnet og på fritiden, og det er en stor jobb (dels å legge til nye ord, dels å sjekke tusenvis av datagenererte bøyninger og fjerne alle som ikke hører hjemme der), og det er forklaringen på hvorfor det har tatt sånn tid. Når vi er ferdige med den store oppdateringen vi holder på med nå, vil det komme nye versjoner langt oftere.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 27. Alf sier:

  Jeg lurer på hvorfor ordet inch blir godkjent i WF på bokmål? Ordet er såvidt jeg kan finne ut et engelsk ord, og ikke et norsk, der heter det vel tomme?

  • Kirsti sier:

   Inch er ganske riktig engelsk, men det er også oppslagsord i Tanums store rettskrivningsordbok, som er en av to normgivende ordbøker for bokmål. Så lenge ordet er oppslagsord der, vil det også bli stående i vår ordliste, selv om vi ganske riktig sier tomme på norsk.
   Mvh
   Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

   • Alf sier:

    Det stemmer selvsagt at det er et oppslagsord der du nevner, men det står jo også at ordet er engelsk, og at det norske ordet er tomme. Det blir jo litt rart for meg å godkjenne som bokmålsord på dette grunnlaget. Det er for eksempel da OK å bruke indigestion på bokmål i WF, selv om det norske ordet er angitt som fordøyelsesforstyrrelser.

 28. Alf sier:

  Fikk underkjent ordet søtmat, fordi det ikkke finnes i noen ordlister! Men det er da vitterlig et ord som brukes ofte?

  • Kirsti sier:

   Det ser ut til å være et ord som er mye i bruk, ja. Jeg setter det opp på ønskelisten. Hvis det er ord du savner i ordlisten, har vi en egen side der man kan melde fra om det, og det er det fint om du bruker den. Du finner lenke til den øverst i høyre marg her på nettsidene våre.
   Mvh
   Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 29. Grete sier:

  Jeg har akkurat spilt med en som la ARBEIDD. Det må da være en feil?

  • Kirsti sier:

   Beklager at det har tatt så lang tid å svare deg! Nei, ARBEIDD er ikke feil, selv om det nok er en form man ikke ser så ofte. Både arbeida, arbeidet og arbeidde er tillatte preteritumsformer av å arbeide, og dermed kan man også si «har arbeida/arbeidet/arbeidd» i perfektum.
   Mvh
   Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 30. Kjetil Oterholm sier:

  Hei! Spelar ein del Wordfeud med nynorsk ordliste. Det eg reagerer på her, er at ein del ord som blir akseptert på bokmål — men som ikkje er spesielt knytta til bokmål — ikkje går an å leggje på nynorsk. Eit eksempel er ÆSJ.
  Har også prøvd ein del framandord som ikkje går på nynorsk (kjem ikkje på døme på det no). Eg meiner bestemt at alle ord som ikkje er spesielt knytta til bokmål eller nynorsk må gå an å leggje på nynorsk også. Går det an å få oppdatert nynorskordlista med desse generelle orda?

  • Kirsti sier:

   Beklager at det har tatt tid å svare deg. Det er dessverre ingen som jobber med nynorskordlisten. Vi har ikke kapasitet til å ta oss av annet enn bokmålsordlisten, og heller ikke den nødvendige nynorskkompetansen.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 31. Bjørn sier:

  Når ble ordlisten sist oppdatert?

  Det hadde vært gledelig om dette ble oppgitt i teksten.

  Takker og bukker.

  • ave62 sier:

   Ordlisten ble oppdatert juli-12. Det pågår et dugnadsarbeid for ny oppdatering, men når den er klar for publisering er foreløpig ikke kjent.

  • Kirsti sier:

   Beklager at det har tatt så lang tid å svare deg. Meldingene her er blitt lest, men på grunn av andre prioriteringer er de dessverre ikke blitt besvart før nå. Ordlisten ble sist oppdatert i juli 2012, og vi jobber med en stor oppdatering nå.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 32. Andreas Berglund Fjellryd sier:

  Hei. Jeg ville legge «fjomsen» (bestemt form av en fjoms – en tafatt person) i et Wordfeud-spill, men dette ordet ble ikke godkjent.
  I NAOB finnes det:
  https://www.naob.no/ordbok/fjoms

  • Kirsti sier:

   Takk for forslaget, vi nærmer oss en ny oppdatering av ordlisten, og jeg går nå gjennom det lange etterslepet av innsendte forslag på denne siden. Substantivet fjoms er lagt til i databasen vår.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 33. Petra Helgesen sier:

  Prøvde å legge «peive», men fikk beskjed om at det ikke fins i ordlista. Definsjon: veive, fekte (med armene)

  Hvem har ansvar for den nynorske ordlista? Savner mange ord der.

 34. Aslaug Eide sier:

  Hvorfor kan vi ikke bruke ordet «gavn» i Wordfeud? Det er jo et vanlig ord på bokmål.

  • Kirsti sier:

   Beklager at du ikke har fått svar før. Vi nærmer oss en ny oppdatering av ordlisten, og jeg går nå gjennom det lange etterslepet av innsendte forslag på denne siden. Gavn skrives gagn på bokmål, og det står i ordlisten.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 35. Tone Strand Muss PS sier:

  Æl (alv, vette) står oppført i NAOB. Kan den leggges inn i scrabble-listen?

  • Kirsti sier:

   Takk for forslag, vi setter både ÆL og ÆLI på ønskelisten.
   Vennlig hilsen Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 36. Rune Aae sier:

  Jeg ser at WF bruker NSF-ordlisten. Derfor er det rart at jeg får feil når jeg legger SISALER i WF, for SISALER står vel i NSF-ordlisten? Hvis ikke, så bør det inn!

  • Kirsti sier:

   Flertallsformene av ordet SISAL står ikke i ordlisten, men det burde de gjøre, så det retter vi opp i databasen vår.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 37. Erlend Skomsvoll sier:

  Hei.
  Jeg skulle gjerne brukt dialektord og nynorsk i Wordfeud samtidig med bokmål.
  Finner ikke noe annet alternativ enn bokmål.
  Finnes det en oppgradering eller annen løsning for det problemet?

  Dessuten lurer jeg på om tostavelsesord som brukes i dagligtale,
  som for eksempel SAS eller MS.

  Og tilslutt:
  Jeg trodde man kunne bruke egennavn. Tar jeg feil?
  Hvis egennavn kan brukes, hvorfor får jeg feil på Odin, Ino og Abid?

  Vennlig hilsen
  Erlend Skomsvoll

  • Kirsti sier:

   Det finnes to norske ordlister i Wordfeud, en for bokmål og en for nynorsk. Begge disse inneholder også mange dialektord. Det har aldri vært snakk om å slå sammen disse to ordlistene til én norsk liste, og det blir neppe aktuelt heller. Men du kan altså fint velge å spille på nynorsk, hvis du ønsker det.
   SAS er et egennavn, og slike kan ikke legges i spillet og står derfor ikke i ordlisten. MS er en forkortelse, og forkortelser er heller ikke godkjent. Du kan lese litt mer om dette her: http://www2.scrabbleforbundet.no/?page_id=2112
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 38. Hei

  Wordfeud League of Honour har morsomt nok startet med worldy spill og sier i den sammenheng at ordene som velges er de vanligste fem stavelse ordene. Vet dere hvilken liste de bruker? Mener de referer til dere… Lagde et wordly spill på et hackaton og tenkte å viderutvikle det 🙂

 39. Tore sier:

  Er BALUCHI lov i Wordfeud.? Det er jo et språk

  COWBOYSTREKK
  PAPARAZZI
  RAZZIA

  Er disse ordene lovlige??

  • Kirsti sier:

   Baluchi skrives BALUTSJI på bokmål, og det står i ordlisten. PAPARAZZO står i ordlisten, men bøyningsformen PAPARAZZI er ikke tillatt i bokmål og er derfor ikke med. Vi legger COWBOYSTREKK inn i databasen nå. RAZZIA og alle de andre ordene du har sendt inn utallige kommentarer om står i ordlisten allerede.
   Denne nettsiden er ment for etterlysning av ord man oppdager at mangler, ikke for å spørre om ord man tilfeldigvis kommer på står og ikke står i ordlisten. Det er heller ikke nødvendig å sende inn mange kommentarer om samme ord. Vi som lager ordlisten bruker fritiden vår på det. Det betyr at vi jobber med den når vi har tid, og svarer her når vi har tid. Vi går gjennom og leser kommentarene når vi har kapasitet til det, de forsvinner ikke. Så vær så snill, nøy deg med å etterlyse ord du faktisk vet at mangler, og etterlys dem bare én gang.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 40. Tore sier:

  Får ikke lastet ned ordlisten så derfor jeg spør. Må bare sprive dem inn på Google, og da for jeg både ha og nei ord

 41. Tore sier:

  Er VUVUZELA tillatt i Wordfeud?
  Nei! VUVUZELA er IKKE tillatt i Wordfeud. Men hvis det hadde vært det, ville det gitt deg 22 poeng.

  • Kirsti sier:

   Hvor mange ganger skal det være nødvendig å svare deg at VUVUZELA står i ordlisten og kan legges? Det er ikke vår feil at du sjekker nettsider som ikke gir riktig informasjon. Vi kan ærlig talt ikke bruke mer tid på dette nå.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 42. Tore sier:

  Hei. Hvorfor går ikke an og legge GULF ? Prøvde og legge det, men det gikk ikke. Er det noen grunn til det?

  • jsvendsen sier:

   Ordet du antakelig tenker på skrives GOLF på normert bokmål.

   Mvh Jon Aam Svendsen, for NSFs språkkomité

 43. Tore sier:

  Hvorfor er ikke TUKTUK godkjent i Wordfeud? Kanskje det går under RICKSHAW??

  • Kirsti sier:

   Nei, en tuk-tuk og en rickshaw er ikke helt det samme, men tuk-tuk skrives altså med bindestrek.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 44. Tore sier:

  Tuk-tuk eller autorickshaw er en motorisert rickshaw

 45. Tore sier:

  Takk for svar

 46. Tore sier:

  zarathustrismen må inn i ordboka. Det er gammel betegnelse på en religion eller slikt

 47. Theis sier:

  KYLLINGNUGGET må inn

 48. Tore sier:

  CAPOER. Vil at det skal inn i ordlista. Jeg fikk ikke godkjent det ordet når jeg prøvde og legge det

 49. Tore sier:

  JICAMA

  Det er en grønnsak. Om ikke den står i ordlista, bør den føres inn. Jeg får ikke sett ordlista fordi det er en PDF FIL, får ikke åpnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


fire + = ti