Protokoll fra stiftelsesmøtet i Norsk scrabbleforbund 12. februar 2010

Åpning

Torill Johansen åpner møtet på vegne av interimstyret.

Konstituering av stiftelsesmøtet

Valg av dirigent
Torill legger frem interimstyrets forslag til dirigent, Ivar Areklett.
Ivar blir valgt ved akklamasjon.
Valg av referent
Ivar legger frem interimstyrets forslag til referent, Anna Cecilie Haug.
Anna Cecilie blir valgt ved akklamasjon.
Valg av to tilstedeværende til å underskrive protokollen
Ivar legger frem interimstyrets forslag til hvem som skal underskrive protokollen, Anlaug Frydenlund og Per Bjørseth.
Anlaug og Per blir valgt ved akklamasjon.

Norsk Scrabbleforbund stiftes

Norsk scrabbleforbund stiftes av de tilstedeværende ved at alle (21) signerer stitelseserklæringen.

Behandling av interimstyrets forslag til lover

Ivar forteller om bakgrunnen for lovene og går gjennom paragrafene.
Det fremlegges ingen endringsforslag til §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8 eller §9.
Det fremlegges forslag om å endre «lover» til «vedtekter».
Det fremlegges forslag om å endre «president» til «leder».
Det fremlegges forslag om å skrive NSF i parentes i første paragraf i lovene, for at det skal være tydelig at dette er den offisielle forkortelsen.

Votering

Det blir vedtatt at «lover» endres til «vedtekter».
Det blir vedtatt at NSF skrives i parentes i første paragraf i vedtektene.
Det blir vedtatt at tittelen til øverste leder blir «president».
Vedtektene blir enstemmig vedtatt.

Valg av styre frem til første ordinære generalforsamling

Torill legger frem interimstyrets forslag til styremedlemmer, Erik Bjørseth, Anna Cecilie Haug, Matias Holte, Marit Knutsen, Kent Mikalsen, Kirsti Næss og Taral Seierstad.
Torill legger frem interimstyrets forslag til president, Torill Johansen.
Det fremlegges ingen andre forslag til president, og Torill blir valgt.
Det fremlegges ingen andre forslag til styremedlemmer, og interimstyrets forslag til styre blir valgt.
Ingen varamedlemmer blir valgt.

Valg av valgkomité frem til neste ordinære generalforsamling

Ivar legger frem interimstyrets forslag til valgkomité, Torill Iversen, Torill Rydningen og Cato Ahlstrøm. Det fremlegges ingen andre forslag til valgkomité, og Torill, Torill og Cato blir valgt ved akklamasjon.

Valg av revisor

Ivar legger frem interimstyrets forslag til revisor, Stig Flesland.
Stig blir valgt ved akklamasjon.

Avslutning

Presidenten avslutter møtet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


ni + tre =