Innkalling og saksdokumenter

Det innkalles herved til generalforsamling i Norsk scrabbleforbund.

Generalforsamling med påfølgende fest avholdes lørdag, 27. oktober i 2. etasje på Asylet i Oslo.  Adressen er Grønland 28.

Generalforsamlingen starter kl. 16, festen anslagsvis kl. 18.

Saksliste:
1)    Konstituering:
Valg av dirigent
Valg av referent
Manntallsopptelling
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
2)    Styrets årsberetning
3)    Regnskap
4)    Valg
President, jfr. § 6
Styremedlemmer til forbundsstyret, jfr. § 6
Valgkomité bestående av leder og to medlemmer
Revisor

Saksdokumenter:

Årsmelding 2011

NSF-Regnskap 2012

Valgkomiteens innstilling 2012

Det har ikke kommet inn noen forslag til saker innen fristen 27. september. Vi gjør oppmerksom på følgende fra § 3 i NSFs vedtekter:  «På generalforsamlingen kan det ikke behandles forslag om endring av vedtektene eller oppløsning av forbundet uten at dette er oppført på den utsendte saksliste. Andre saker som ikke er oppført på sakslisten, kan
behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det. En slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av dagsorden.»

Revidert regnskap, balanseoversikt samt valgkomiteens innstilling legges fram på
generalforsamlingen.

Velkommen også til påfølgende festlig samvær. Mat og drikke fås kjøpt på stedet, det er fritt fram om noen ønsker å bidra med underholdningsinnslag. Se heller ikke bort fra at noen har med seg et Scrabblebrett eller to.

Med vennlig hilsen
Torill Johansen, president NSF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


åtte + fire =