Innkalling og saksdokumenter

Du innkalles herved til generalforsamling på Asylet, Grønland 28
(herberget innerst i bakgården) lørdag 23. november kl. 16.00.

1) Konstituering:
•       Valg av dirigent
•       Manntallsopptelling og godkjenning av fullmakter
•       Godkjenning av innkalling og dagsorden
•       Valg av referent
•       Valg av to personer til å underskrive protokollen
2) Styrets årsberetning (se vedlegg)
3) Regnskap for generalforsamlingsperioden og ansvarsfrihet for styret (se
vedlegg)
4) Forslag til endringer av vedtekter (se vedlegg)
5) Andre innkomne forslag
6) Valg til følgende tillitsverv: (se vedlegg)
o       President, jfr. § 6
o       Styremedlemmer til forbundsstyret, jfr. § 6
o       Valgkomité bestående av leder og to medlemmer
o       Revisor

Sett gjerne av kvelden til hyggelig samvær med andre scrabblespillere.
Minner også om turnering dagen etter, kl. 12 på The Dubliner
(Whiskybaren), Rådhusgata 28.
Med vennlig hilsen

Torill Johansen
president

Forslag til vedtektsendringer

Årsmelding

Regnskap 2013

Valgkomiteens innstilling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


+ en = to