Innkalling og saksdokumenter

Innkalling til Norsk Scrabbleforbunds generalforsamling 2015

Du innkalles herved til generalforsamling lørdag 14. februar 2015 kl 12:00 på Asylet, Grønland 28, 0188 Oslo.

Dagsorden:

1. Konstituering:

 • Valg av dirigent
 • Manntallsopptelling og godkjenning av fullmakter
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av referent
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Styrets årsmelding (Se vedlegg)

3. Regnskap for generalforsamlingsperioden og ansvarsfrihet for styret (Se vedlegg)

4. Valg til følgende tillitsverv: (Se vedlegg)

 • President, jfr. § 6
 • Styremedlemmer til forbundsstyret, jfr. § 6
 • Valgkomité bestående av leder og to medlemmer
 • Revisor

5. Andre saker

 • Diskusjon om forbundets struktur og opprettelse av lokallag. (Initiativtaker: Styret. Se vedlegg.)
 • Forslag om å endre Gullbrikken fra årlig utdeling til utdeling når det finnes en verdig kandidat. (Initiativtaker: Kirsti Vogt. Se vedlegg)
 • Vedtak om forslag til statutter for Gullbrikken (Initiativtaker: Styret. Se vedlegg.)
 • Eventuelt

Etter generalforsamlingen ønsker vi velkommen til en firerunders Scrabble-turnering med oppstart kl. 14, og etter turneringen håper vi så mange som mulig blir med og tar en matbit et sted i nærheten. Også søndag 15. februar vil det bli arrangert turnering, kl. 13:00 på The Dubliner i Rådhusgata.

Velkommen!

Med hilsen
Jon Aam Svendsen
President i Norsk Scrabbleforbund

Årsmelding Norsk Scrabbleforbund 2014

Valgomiteens innstilling 2015

Regnskap 2014b

Lokallag

Forslag til Norsk Scrabbleforbunds generalforsamling 2015

Vedrørende regnskap for Norges Scrabbleforbund 2015

Forslag til statutter Hedersprisen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


+ fire = syv