Innkalling og saksdokumenter

Innkalling til Norsk Scrabbleforbunds generalforsamling 2016

Du innkalles herved til generalforsamling lørdag 6. februar 2016 kl 12:00 på Asylet, Grønland 28, 0188 Oslo.

Dagsorden:

1. Konstituering:

 • Valg av dirigent
 • Manntallsopptelling og godkjenning av fullmakter
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av referent
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Styrets årsmelding (Se vedlegg [1])

3. Regnskap for generalforsamlingsperioden og ansvarsfrihet for styret (Se vedlegg [3])

4. Forslag til endring av vedtektene

Styret foreslår å tilføye vedtektene § 10 Signaturrett.

Dersom dette blir vedtatt har styret følgende forslag til ordlyden i paragrafen:

 1. Styrets leder (presidenten) har signaturrett.
 2. Styrets leder (presidenten) og styrets nestleder (visepresidenten) har signaturrett hver for seg.
 3. Styrets leder (presidenten) og styrets nestleder (visepresidenten) har signaturrett i fellesskap.

5. Eventuelt

6. Valg til følgende tillitsverv (Se vedlegg [2])

 • President
 • Styremedlemmer til forbundsstyret
 • Valgkomité bestående av leder og to medlemmer
 • Revisor

Umiddelbart etter generalforsamlingen (ca. kl. 14) ønsker styret velkommen til første del av en todagers turnering. Andre del vil spilles på The Dubliner påfølgende søndag. Håper så mange som mulig vil komme!

For styret i Norsk Scrabbleforbund
Jon Aam Svendsen,
President

Vedlegg:

[1] Arsmelding-Norsk-Scrabbleforbund-2015

[2] Valgkomiteens innstilling 2016

[3] Regnskap Norsk Scrabbleforbund 2015

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


+ fem = tretten