Innkalling og saksdokumenter

Innkalling til Norsk Scrabbleforbunds generalforsamling 2017

Du innkalles herved til generalforsamling lørdag 1. april 2017 kl 12:00 på Asylet, Grønland 28, 0188 Oslo.

Dagsorden:

1. Konstituering:

  • Valg av dirigent
  • Manntallsopptelling og godkjenning av fullmakter
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av referent
  • Valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Styrets årsmelding (Se vedlegg)

3. Regnskap for generalforsamlingsperioden og ansvarsfrihet for styret (Se vedlegg)

4. Valg til følgende tillitsverv: (Se vedlegg)

  • President
  • Styremedlemmer til forbundsstyret
  • Valgkomité bestående av leder og to medlemmer
  • Revisor

Umiddelbart etter generalforsamlingen (ca. kl. 14) ønsker styret velkommen til en fire runders turnering. Det blir også en seks runders turnering samme sted,  med oppstart kl. 12 søndag 2. april. Håper så mange som mulig vil komme!

 

For styret i Norsk Scrabbleforbund

Jon Aam Svendsen,

President

 

Årsmelding Norsk Scrabbleforbund 2016

Valgkomiteens innstilling

Regnskap 2016

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


+ fem = fjorten