Innnkalling og saksdokumenter

Innkalling til Norsk scrabbleforbunds generalforsamling 2011

Det innkalles herved til generalforsamling på restaurant Asylet i Oslo, 29. oktober 2011 kl. 14.00.

Sakspapirer er vedlagt, med unntak av valgkomiteens innstilling, som legges fram under generalforsamlingen.

Umiddelbart etter generalforsamlingen blir det scrabble og annen moro. Salg av mat og drikke.

Dagsorden:

1)   Konstituering:

  • Valg av dirigent
  • Valg av referent
  • manntallsopptelling
  • godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

2)   Styrets årsberetning

3)   Regnskap

4)   Forslag om vedtektsendring

5)   Valg

  • President, jfr. § 6
  • Styremedlemmer til forbundsstyret, jfr. § 6
  • Valgkomité bestående av leder og to medlemmer
  • Revisor

Med vennlig hilsen styret i NSF ved Torill Johansen, president

Forslag til vedtektsendring 2011

Regnskap_2011[1]

Årsmelding NSF 2011