Referat fra generalforsamling 2011

Generalforsamling i Norsk scrabbleforbund på Kafé Asylet i Oslo, 29.10.11

Til stede: Styret v/Torill Johansen, Taral Seierstad og Kirsti Næss

+ 6 stemmeberettigede medlemmer (hvorav to nye). Ingen fullmakter.

 

1. Konstituering

Ivar Areklett ble foreslått og valgt som møtedirigent, Kirsti Næss som referent.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Kirsti Vogt og Anlaug Frydenlund ble valgt til å underskrive protokollen.

 

2. Årsberetning

Medlemstallet ble rettet fra 46 til 50. Språkkomiteen fortsetter å jobbe for å få en digitalisert ordliste i samarbeid med Kunnskapsforlaget. Ellers ingen kommentarer til årsmeldingen.

 

3. Regnskap

Styret la fram revidert regnskap, med justeringer i forhold til utsendt regnskap. Regnskapet var godkjent av revisor og ble også godkjent av generalforsamlingen.

 

4. Vedtektsendring

Styrets forslag til språklig endring i paragraf 3 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Vedtektsendringen får ingen praktisk betydning for medlemmene.

 

5. Valg

Frode Salomonsen, Stian Toft og Fredrik Pedersen trer ut av styret. Nye styremedlemmer Nina Tangvik Larsen og Anlaug Frydenlund ble valgt ved akklamasjon.

 

Styrets sammensetning etter generalforsamlingen blir dermed som følger:

 

President: Torill Johansen

Styremedlemmer:

Taral Guldahl Seierstad (1 år)

Nina Tangvik Larsen (1 år)

Anlaug Frydenlund (2 år)

Kirsti Næss (2 år)

 

Ny valgkomite ble Kirsti Vogt, Stian Toft og Anna Cecilie Haug. Kirsti Vogt er leder av komiteen.

 

Stig Flesland tok gjenvalg som revisor og ble valgt ved akklamasjon.

 

Referat og sakspapirer legges ut på scrabbleforbundet.no.

 

Møtet hevet.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


åtte + = sytten