Endringer i Wordfeud-ordlisten mars 2012

2. mars 2011 ble det gjort en del endringer i ordlisten som benyttes i Wordfeud, et spill for smarttelefoner og nettbrett. Det er dels endringer som er gjort i selve ordlisten (fullformsordlisten til Norsk ordbank), og dels tilpasninger utviklerne bak Wordfeud har gjort i samarbeid med språkkomiteen til Norsk scrabbleforbund.

Her følger en oversikt over alle endringer som er gjort.

Tatt ut av ordlisten:

ABC kan fortsatt legges, men alle bøyninger – ABCEN, ABCER, ABCA og ABCENE – er tatt ut
BH kan fortsatt legges, men alle bøyninger – BHEN, BHER og BHENE – er tatt ut
CD kan fortsatt legges, men alle bøyninger – CDEN, CDER og CDENE – er tatt ut
EP kan fortsatt legges, men alle bøyninger – EPEN, EPER og EPENE – er tatt ut
LP kan fortsatt legges, men alle bøyninger – LPEN, LPER og LPENE – er tatt ut
PD kan fortsatt legges, men alle bøyninger – PDEN, PDER og PDENE – er tatt ut
PM kan fortsatt legges, men alle bøyninger – PMET, PMER, PMA og PMENE – er tatt ut
PS kan fortsatt legges, men alle bøyninger – PSET, PSER, PSA og PSENE – er tatt ut
WC kan fortsatt legges, men alle bøyninger – WCET, WCER, WCA og WCENE – er tatt ut

(Grunnen til dette er at disse bøyningene ikke kan skrives uten bindestrek. Korrekt norsk rettskrivning er CD-en eller cd-en, ikke CDEN eller cden. Og for å forebygge en del spørsmål: Disse ordene er ikke forkortelser. De er såkalte initialord, og de er klassifisert som substantiver, fordi det er slik de brukes på norsk.)

BL blir ikke lenger godkjent fordi det er en forkortelse (selv om det feilaktig er oppført som en preposisjon i Fullformsordlisten).
CA blir ikke lenger godkjent fordi det er en forkortelse (selv om det feilaktig er oppført som et adverb i Fullformsordlisten).
CAD blir ikke lenger godkjent fordi det er en forkortelse (selv om det feilaktig er oppført som et substantiv i Fullformsordlisten).
LN blir ikke lenger godkjent fordi det er en forkortelse (selv om det feilaktig er oppført som et adjektiv i Fullformsordlisten).
SOJVET, SOJVETER og SOJVETISK med alle bøyninger er tatt ut av ordlisten (fordi det heter SOVJET, SOVJETER og SOVJETISK).
EMBEDE med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives EMBETE, og det går fortsatt).
FARVE (substantiv og verb) med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives FARGE, og det går fortsatt).
GJEPE med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives GEIPE, og det går fortsatt)
HVALP med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives VALP, og det går fortsatt).
HVEPS med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives VEPS, og det går fortsatt).
PAMPETTT er tatt ut av ordlisten (pga skrivefeil).
SNE (substantiv og verb) med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives SNØ, og det går fortsatt).
RIBBETTT er tatt ut av ordlisten (pga skrivefeil).
TERMINFORSKUVV er rettet til TERMINFORSKYVD (og tilsvarende for bestemt form).
YAK med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives JAK, og det går fortsatt).
YAP med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives JAPP, og det går fortsatt).

En del verb med to m-er var feilaktig oppført med de samme to m-ene i imperativ, der det bare skal være én m. Disse formene er nå tatt ut (men ordene kan fremdeles legges, dog bare med én m til slutt):
DEMM, FLØMM, GYMM, NEDDEMM, OVERFLØMM, STEMM og TILSTRAMM

Da Wordfeud implementerte Fullformsordlisten, tok de ved en feil med en del ord som er klassifisert som «henvisninger». Dette er ord og forkortelser som ifølge oppføringene i ordlisten bare henviser til et annet oppslagsord og som ikke kan brukes alene. Disse blir ikke lenger godkjent i spillet:

ADB (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som adb-operatør)
BRAKAR (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket bamse brakar)
CP (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som cp-rammet)
DUPLO (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in duplo)
EDB (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som edb-anlegg)
EKG (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som ekg-apparat)
ELEISON (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket kyrie eleison)
FILIOKUS (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket hokuspokus filiokus)
JURIS (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykk som dr. juris)
LG (forkortelse for karakteren lite godt)
MS (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som ms-pasient)
NATURA (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in natura)
NG (forkortelse for karakteren nokså godt)
PASSANT (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket en passant)
PVRK (forkortelse for panservernrakett)
RENMINBI (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, det er yuan renminbi som er oppslagsordet)
RESTANTE (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket poste restante)
SALVO (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in salvo)
TRIPLO (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in triplo)
UNDAS (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket ad undas)

Lagt til i ordlisten:

Ord med aksenter og diakritiske tegn – é, â og så videre – har tidligere ikke vært mulige å legge fordi Wordfeud ikke har tilpasset ordlisten slik at é kan erstattes med e, â med a og så videre. Dette blir nå gjort, og vi kan derfor glede oss over muligheten til å legge MOSKE, PROVENCALSK, CREPE og andre herligheter. (Merk at ord som skrives med ä, ö og ü fortsatt ikke vil kunne legges.)

GØY kan nå gradbøyes

Nye ord og former:
KOMBINASJONSLØS
TORSJONSFJØRING
LÆGENE
REKNEMESTRE
REKNEMESTRENE
TÆTTER og TÆTTENE (de siste er flertall av TÅTT)

En klargjøring for ordens skyld:

Norsk scrabbleforbund står ikke bak Wordfeud. Vi står heller ikke bak ordlisten som brukes i Wordfeud. Men fordi vi er svært glade for suksessen til Wordfeud og den voksende interessen for lek med ord denne medfører, har vi kontaktet utviklerne bak spillet, og de har til vår glede vært villige til å samarbeide med oss om å få ryddet litt opp i ordlisten.

Vi har også i lengre tid jobbet med en liste ord vi savner i ordlisten som brukes (Fullformsordlisten til Norsk Ordbank, som også benyttes på ordspill.no). Når disse ordene vil komme inn i ordlisten, vet vi ikke, men vi er i dialog med dem som lager ordlisten og håper på en mulighet til å få dem lagt til. Dette er imidlertid en mye mer komplisert prosess enn det å få ryddet ut noen feil, så det er et langt lerret å bleke.

Betydning av ord:

Omtrent halvparten av ordene i ordlisten står i Bokmålsordboka. Slå gjerne opp der før du spør oss hva konkrete ord betyr. Husk at det er grunnformen av ordet som må slås opp, ikke bøyningen. Er du usikker på hva grunnformen er, kan du taste inn de første bokstavene og så vente et øyeblikk – da kommer det opp en undermeny med alle ordene som begynner med denne bokstavkombinasjonen.

159 kommentarer til Endringer i Wordfeud-ordlisten mars 2012

 1. Hva med ord som aioli (og bøyinger av det) og vertigo?

  Mvh Øyvind.

 2. Mari sier:

  Jeg har en kommentar til spørsmålet om Lego (og forsåvidt også Duplo). Hvis bilmerker blir godkjent fordi de kan bøyes, bør vel det samme gå for Lego? («Har du ryddet bort legoen?»)

  • Kirsti sier:

   Jeg skjønner tankegangen, men bilmerkene blir godkjent ved en feil. De er å anse som bøybare egennavn, men de er og blir egennavn og skal beholde stor forbokstav, selv om de står med liten forbokstav i ordlisten ved en feil. Grunnen til at vi ikke ryddet opp i det i denne omgang, var at vi ikke ville risikere å fjerne bare noen bilmerker mens andre ble igjen fordi vi ikke hadde oppdaget dem. Det ble litt mye å gå igjennom 120 000 grunnformer denne gangen.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 3. Villy Verstad sier:

  Hei.
  Jeg ser enkelte nord som blir godtatt i Wordfeud, og andre ikke.
  Åndrer, Gnav, shit, bow bl.a. blir godtatt.
  Whig, wadi, ulagt og ame blir ikke godtatt.
  Og da er spørsmålet selvfølgelig: hvorfor?

  MVH
  Villy Verstad

  • Kirsti sier:

   Svaret på det er like selvfølgelig som det er frustrerende: Ordene som godtas, står i ordlisten som brukes. Ordene som ikke godtas, gjør ikke det. Ordlisten som brukes er den beste som finnes elektronisk på norsk, men den har feil og mangler. Vi arbeider med å samle ord vi gjerne vil ha inn, og listen over ordene vi savner finner du her: http://www2.scrabbleforbundet.no/?page_id=981

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 4. Magnus sier:

  En i Wordfeud spilte nettopp ordet «beinsamt»

  Trolig finnes det nynorsk ord i ordlisten de benytter?

  • Kirsti sier:

   Nei da, «beinsamt» står i Tanums store rettskrivningsordbok, som er en bokmålsordbok. Det betyr for øvrig «hjelpsom, tjenstvillig». Du har for øvrig rett i at det har sneket seg inn noen nynorskord i ordlisten som brukes, men det er ikke mange, og beinsam er ikke et av dem.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 5. Emilsmurf sier:

  Hvorfor får jeg lov å legge «irt» i Wordfeud? Hva betyr det?

  • Kirsti sier:

   Det er en bøyning av verbet IRE, som ifølge Tanums store rettskrivningsordbok betyr «krible». Jeg gjør oppmerksom på at vi ikke har kapasitet til å fungere som oppslagstjeneste for alle Wordfeud-spillere som måtte lure på hva et ord betyr.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 6. Bjørgundrer sier:

  Fikk godkjent ordet «knock» på norsk. Hva betyr dette ordet?

  • Kirsti sier:

   Det er imperativ av verbet KNOCKE. Du kan finne ut hva det betyr ved å slå opp i Bokmålsordboka, som ligger gratis tilgjengelig på nettet og inneholder omtrent halvparten av alle ordene som godkjennes i Wordfeud. Vi har ikke kapasitet til å fungere som oppslagstjeneste for alle som spiller Wordfeud, spesielt ikke når det handler om ord man enkelt kan slå opp selv.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 7. Navn sier:

  Ida , Tom Linn, Jan, «Tone» ( denne forstår jeg ) Og mange andre navn går fint.
  men det burde de vel ikke ?

  • Kirsti sier:

   Hvis du får legge noe du oppfatter som et navn, er det fordi ordet også har en annen betydning. For å ta de konkrete eksemplene du nevner: IDA er bestemt form av substantivet ID, som betyr «virksomhet, strev». (Det kan også hete IDEN i bestemt form.) TOM er selvsagt det motsatte av full. LINN er både et adjektiv som betyr «lite salt; mild» (linn smak eller lint vær, for eksempel) og et adverb som betyr «forsiktig». Og JAN er et uttrykk vi har fått fra lavtysk eller nederlandsk, og brukes i forskjellige kortspill om en tapende spiller som ikke når et visst antall poeng (man kan være eller bli jan). Alle disse ordene – og mange andre – finner du betydningen av i Bokmålsordboka. Der kan du søke på ord du lurer på og få opp definisjonene.
   De eneste egennavnene som godkjennes i spillet, er noen bilmerker. De er feilaktig oppført i ordlisten som substantiver, og denne feilen kommer nok til å bli rettet etter hvert.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 8. Navn sier:

  Hvorfor har de tatt bort X, vi har da flere ord som vi kan benytte X i..

  • Kirsti sier:

   I vanlig Scrabble er det slik at man må benytte blanke brikker for å legge Q, X og Z. I Wordfeud finnes dessverre ikke denne muligheten. Vi har tatt det opp med utviklerne bak spillet. Disse bokstavene bør ikke være et fast innslag i spillet, ettersom det tross alt ikke finnes veldig mange ord med dem, men vi ønsker oss absolutt muligheten til å bruke de blanke brikkene til å legge ord med Q, X og Z.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 9. Inger Andreadis sier:

  Hei, jeg lurer på hvorfor ikke ordet låta og DJ er lov til å skrive. Jeg har også blitt avvist med ordet frase (setning)?

  Hilsen Inger

  • Kirsti sier:

   Hei! LÅT er et hankjønnsord på bokmål – det heter altså en låt, låten. DJ er en forkortelse, og disse godtas ikke i spillet. Hvis du ikke har fått godkjent ordet FRASE, må det være fordi du har forsøkt å kombinere det med noe annet som ikke godkjennes, for det står i ordlisten.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 10. Magnus sier:

  Hei, jeg fikk nylig inn et ord jeg ikke forstår: «Rabust». Hva betyr dette?

  • Kirsti sier:

   Rabus er et adjektiv som betyr voldsomt fremfusende. Jeg gjør oppmerksom på at vi normalt ikke besvarer slike spørsmål, det har vi dessverre ikke kapasitet til. Vi anbefaler å investere i Tanums store rettskrivningsordbok, som er nyttig til så mangt, også til å finne svar som dette.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 11. Janka sier:

  Hei
  Har lastet ned ordlisten og trodde at alle ord måtte stå der for å bli godkjent. Men, så viser det seg at jeg kunne skrive «vøla» og få det godkjent, uten at det står i den nye ordlisten…?

  • Kirsti sier:

   Hei! Det skjønner jeg ikke, all den tid det står i den filen vi har lagt ut her.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

   • Janka sier:

    Hei igjen!
    Beklager, det var nok «brukerfeil denne gangen også… Det var formatet for æ, ø og å som gjorde at jeg ikke fant det. Etter en «finn og erstatt» skal jeg nok unngå flere slike.

 12. Marius Eide sier:

  Hei!
  Fikk ikkje godkjent ordet flatulens, noe som var frustrerende :p
  Har prøvd å gå inn på siden der man kan legge inn forslag til nye ord, men linken virker desverre ikke lenger.

  Mvh
  Marius Eide

  • Kirsti sier:

   Takk for forslag, vi legger det til i ønskelisten. Vi har måttet endre adressen til ønskelistesiden, nå finner du den her. Det er også lenket til den i høyremenyen du finner på forsiden.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 13. Neeru sier:

  Hva betyr GIB?

  • Kirsti sier:

   GIB er et annet ord for røye. Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at vi dessverre ikke har kapasitet til å fungere som oppslagstjeneste for alle som spiller Wordfeud og Ordspill og lurer på hva ord betyr.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 14. Siri solheim sier:

  Jeg møter på mange ord i WF som ikke kan forklares på norsk, fks hil. Derimot godtas ikke vanlige norske forkortelser som ca, cm, co, kl mmm.

  • Kirsti sier:

   At du ikke kan forklare et ord selv, betyr verken at det ikke er norsk eller at andre ikke kan forklare det. 🙂 HIL står i Tanums store rettskrivningsordbok og betyr håndsnøre, altså et fiskesnøre som holdes i hånden når man fisker. Husk at ordlisten inneholder rundt 120 000 ord (over 500 000 med alle bøyninger medregnet). Det er ingen som kjenner alle disse ordene.
   Ordlisten inneholder ingen forkortelser og skal heller ikke gjøre det.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 15. Kjetil Holtås sier:

  Jeg ble forbauset da jeg ikke fikk legge ordet klisj… Burde ikke det være med blant de godkjente?

  • Kirsti sier:

   KLISJ er nok en slangpreget og nokså muntlig versjon av KLISS, men vi skal vurdere det. Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at vi har en egen side der vi samler inn ord som savnes i ordlisten, og det er fint om alle forslag kommer der. Du finner lenke til den øverst i høyre spalte her på nettsidene våre (under Wordfeud-logoen).
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 16. Tom k kristiansen sier:

  Jeg prøvde å legge ordet retro, men. Det gikk ikke … Hvorfor ikke ?

  • Kirsti sier:

   RETRO går ikke av den enkle grunn at ordet ikke står i ordlisten. Men det står på listen over ord spillerne har etterlyst og som vil bli vurdert ved neste oppdatering. Vi har en egen side der man kan etterlyse ord man savner, og det er fint om den brukes, så får vi samlet alt på ett sted. Der har vi også samlet alle ordene vi vet at folk savner. Denne siden finner du ved å følge lenken som ligger øverst i høyre spalte her på nettsidene våre.
   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


+ syv = tretten