Endringer i Wordfeud-ordlisten mars 2012

2. mars 2011 ble det gjort en del endringer i ordlisten som benyttes i Wordfeud, et spill for smarttelefoner og nettbrett. Det er dels endringer som er gjort i selve ordlisten (fullformsordlisten til Norsk ordbank), og dels tilpasninger utviklerne bak Wordfeud har gjort i samarbeid med språkkomiteen til Norsk scrabbleforbund.

Her følger en oversikt over alle endringer som er gjort.

Tatt ut av ordlisten:

ABC kan fortsatt legges, men alle bøyninger – ABCEN, ABCER, ABCA og ABCENE – er tatt ut
BH kan fortsatt legges, men alle bøyninger – BHEN, BHER og BHENE – er tatt ut
CD kan fortsatt legges, men alle bøyninger – CDEN, CDER og CDENE – er tatt ut
EP kan fortsatt legges, men alle bøyninger – EPEN, EPER og EPENE – er tatt ut
LP kan fortsatt legges, men alle bøyninger – LPEN, LPER og LPENE – er tatt ut
PD kan fortsatt legges, men alle bøyninger – PDEN, PDER og PDENE – er tatt ut
PM kan fortsatt legges, men alle bøyninger – PMET, PMER, PMA og PMENE – er tatt ut
PS kan fortsatt legges, men alle bøyninger – PSET, PSER, PSA og PSENE – er tatt ut
WC kan fortsatt legges, men alle bøyninger – WCET, WCER, WCA og WCENE – er tatt ut

(Grunnen til dette er at disse bøyningene ikke kan skrives uten bindestrek. Korrekt norsk rettskrivning er CD-en eller cd-en, ikke CDEN eller cden. Og for å forebygge en del spørsmål: Disse ordene er ikke forkortelser. De er såkalte initialord, og de er klassifisert som substantiver, fordi det er slik de brukes på norsk.)

BL blir ikke lenger godkjent fordi det er en forkortelse (selv om det feilaktig er oppført som en preposisjon i Fullformsordlisten).
CA blir ikke lenger godkjent fordi det er en forkortelse (selv om det feilaktig er oppført som et adverb i Fullformsordlisten).
CAD blir ikke lenger godkjent fordi det er en forkortelse (selv om det feilaktig er oppført som et substantiv i Fullformsordlisten).
LN blir ikke lenger godkjent fordi det er en forkortelse (selv om det feilaktig er oppført som et adjektiv i Fullformsordlisten).
SOJVET, SOJVETER og SOJVETISK med alle bøyninger er tatt ut av ordlisten (fordi det heter SOVJET, SOVJETER og SOVJETISK).
EMBEDE med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives EMBETE, og det går fortsatt).
FARVE (substantiv og verb) med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives FARGE, og det går fortsatt).
GJEPE med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives GEIPE, og det går fortsatt)
HVALP med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives VALP, og det går fortsatt).
HVEPS med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives VEPS, og det går fortsatt).
PAMPETTT er tatt ut av ordlisten (pga skrivefeil).
SNE (substantiv og verb) med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives SNØ, og det går fortsatt).
RIBBETTT er tatt ut av ordlisten (pga skrivefeil).
TERMINFORSKUVV er rettet til TERMINFORSKYVD (og tilsvarende for bestemt form).
YAK med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives JAK, og det går fortsatt).
YAP med alle bøyninger blir ikke lenger godkjent (det skrives JAPP, og det går fortsatt).

En del verb med to m-er var feilaktig oppført med de samme to m-ene i imperativ, der det bare skal være én m. Disse formene er nå tatt ut (men ordene kan fremdeles legges, dog bare med én m til slutt):
DEMM, FLØMM, GYMM, NEDDEMM, OVERFLØMM, STEMM og TILSTRAMM

Da Wordfeud implementerte Fullformsordlisten, tok de ved en feil med en del ord som er klassifisert som «henvisninger». Dette er ord og forkortelser som ifølge oppføringene i ordlisten bare henviser til et annet oppslagsord og som ikke kan brukes alene. Disse blir ikke lenger godkjent i spillet:

ADB (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som adb-operatør)
BRAKAR (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket bamse brakar)
CP (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som cp-rammet)
DUPLO (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in duplo)
EDB (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som edb-anlegg)
EKG (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som ekg-apparat)
ELEISON (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket kyrie eleison)
FILIOKUS (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket hokuspokus filiokus)
JURIS (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykk som dr. juris)
LG (forkortelse for karakteren lite godt)
MS (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, men kun brukes som del av sammensatte ord som ms-pasient)
NATURA (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in natura)
NG (forkortelse for karakteren nokså godt)
PASSANT (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket en passant)
PVRK (forkortelse for panservernrakett)
RENMINBI (er i ordlisten definert slik at det ikke kan stå alene, det er yuan renminbi som er oppslagsordet)
RESTANTE (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket poste restante)
SALVO (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in salvo)
TRIPLO (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket in triplo)
UNDAS (kan ikke stå alene, brukes kun som del av uttrykket ad undas)

Lagt til i ordlisten:

Ord med aksenter og diakritiske tegn – é, â og så videre – har tidligere ikke vært mulige å legge fordi Wordfeud ikke har tilpasset ordlisten slik at é kan erstattes med e, â med a og så videre. Dette blir nå gjort, og vi kan derfor glede oss over muligheten til å legge MOSKE, PROVENCALSK, CREPE og andre herligheter. (Merk at ord som skrives med ä, ö og ü fortsatt ikke vil kunne legges.)

GØY kan nå gradbøyes

Nye ord og former:
KOMBINASJONSLØS
TORSJONSFJØRING
LÆGENE
REKNEMESTRE
REKNEMESTRENE
TÆTTER og TÆTTENE (de siste er flertall av TÅTT)

En klargjøring for ordens skyld:

Norsk scrabbleforbund står ikke bak Wordfeud. Vi står heller ikke bak ordlisten som brukes i Wordfeud. Men fordi vi er svært glade for suksessen til Wordfeud og den voksende interessen for lek med ord denne medfører, har vi kontaktet utviklerne bak spillet, og de har til vår glede vært villige til å samarbeide med oss om å få ryddet litt opp i ordlisten.

Vi har også i lengre tid jobbet med en liste ord vi savner i ordlisten som brukes (Fullformsordlisten til Norsk Ordbank, som også benyttes på ordspill.no). Når disse ordene vil komme inn i ordlisten, vet vi ikke, men vi er i dialog med dem som lager ordlisten og håper på en mulighet til å få dem lagt til. Dette er imidlertid en mye mer komplisert prosess enn det å få ryddet ut noen feil, så det er et langt lerret å bleke.

Betydning av ord:

Omtrent halvparten av ordene i ordlisten står i Bokmålsordboka. Slå gjerne opp der før du spør oss hva konkrete ord betyr. Husk at det er grunnformen av ordet som må slås opp, ikke bøyningen. Er du usikker på hva grunnformen er, kan du taste inn de første bokstavene og så vente et øyeblikk – da kommer det opp en undermeny med alle ordene som begynner med denne bokstavkombinasjonen.

159 kommentarer til Endringer i Wordfeud-ordlisten mars 2012

 1. Christian Berg sier:

  Hei

  Ingen av mine ordbøker sier noe om at det skal være bindestrek før endelsene i ord som WC, TV etc. WC bøyes slik: -et, -, -a/-ene, der – representerer WC og ikke en bindestrek. Dersom ordbøkene skulle gjengi dere hevder er korrekt norsk rettskriving, måtte bøyningen vært gitt slik: «–et, -, –a, –ene».

  Men det er jo selvsagt mulig at ingen av mine ordbøker er riktige.

  • Christian Berg sier:

   Ser en eller annen tegnutbyttingsfunksjon gjorde poenget litt uklart i og med at to streker ble til én lang, jeg legger inn litt luft og prøver på nytt: «- -et, -, – -a, – -ene». Nå blir det nok for mye luft, men jeg tror poenget kommer frem. 🙂

   • Kirsti sier:

    Dette er grundig sjekket med Språkrådet. Det er ingen som helst tvil om at bindestreken skal være der. Jeg ser hvorfor oppføringen i ordbøkene kan være til å misforstå her, men leser du for eksempel brukerveiledningen i Bokmålsordboka (side x), den normgivende ordboken for bokmål, står det klart og tydelig der at initialord skal bøyes med bindestrek.

    Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 2. Hege AE sier:

  Kva med den nynorske ordlista. Ingen nynorske ord blit godkjent.

  • Kirsti sier:

   Det er fordi Wordfeud ikke har implementert noen nynorsk ordliste, så spillet finnes bare på bokmål. Og den saken må du ta opp med dem, ikke med oss.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 3. Dag B sier:

  Hva med CF?

  • Kirsti sier:

   CF og CIF er i ordlisten klassifisert som adverb. Dette stemmer med klassifiseringen i Bokmålsordboka. De går dermed ikke ut av ordlisten.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 4. Henrik sier:

  Dette var veldig flott lesning, men jeg skjønner ikke helt hvorfor «sne» ikke lengre er tillatt da ordet er et oppslagsord hos UiO/Språkrådet. Lenke: http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=sne&bokmaal=+&ordbok=bokmaal

  Har det kanskje hendt en liten glipp her?

  • Kirsti sier:

   Nei, dette er ikke en glipp. I lenken du gir, står «sne» i parentes. Det betyr at ordet ikke er tillatt etter offisiell rettskrivning på bokmål, det er en såkalt klammeform som er oppført med henvisning til den korrekte formen, som er «snø».

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

   • Åsmund Forfang sier:

    For å vere pinleg korrekt: Oppføringa (sne) er ikkje ei «såkalt klammeform», men eit ord plassert i parentes, og slike ord er som du heilt korrekt skriv, ikkje godkjente i rettskrivinga. Dei såkalla klammeformene er ute av norsk rettskriving (bokmål i mange år, nynorsk frå hausten 2012) og vart skrivne slik: [sne], altså med klammeparentes. Men dei var godkjente som korrekte for alle andre enn lærebokforfattarar og statstenestemenn. No finst heldigvis ikkje dette standsskiljet lenger …

    • Kirsti sier:

     Det har du selvsagt helt rett i. Takk for korrigeringen.

     Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 5. Olav Myrstad sier:

  Det medfører ikke riktighet at ingen nynorske ord er tillatt. Jeg har spillt hhv. Hjå og Naud ved flere anledninger.

  • Kirsti sier:

   Det stemmer, de står i ordlisten som brukes. Men det medfører ikke riktighet at de bare er å regne som nynorske ord. Begge er for eksempel å finne i Tanums store rettskrivningsordbok, som er en bokmålsordbok. HJÅ er riktignok ikke å finne i Bokmålsordboka, mens verbet NAUE, som NAUD er en bøyning av, står der.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 6. Ellen sier:

  Jeg syns det er artig at snøhvit ikke er ett ord,men at feks kusa er. Hvorfor godtar ikke wordfeud mange egenavn?

  • Kirsti sier:

   SNØHVIT er et av ordene som savnes i ordlisten, ja. Det gjelder mange sammensatte ord. KUSA er bestemt form av KUSE. Egennavn godtas verken i Wordfeud eller Scrabble. Får du legge ord du oppfatter som egennavn, er det fordi de også betyr noe annet.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 7. Lasse sier:

  Hvorfor regnes ikke WC som en forkortelse? Det står jo strengt tatt for Water Closet, noe som heller ikke er norsk og burde dermed utgått.

  • Kirsti sier:

   Norske leksikografer vurderer det slik at enkelte ord som i utgangspunktet er forkortelser, men som går inn i hverdagsspråket som vanlige ord, og bøyes som vanlige ord, etter hvert får status som substantiver. Dette gjelder for eksempel CD, CV, PC og WC.

   Det er også et poeng her at disse ordene ikke er forkortelser på norsk på samme måte som de er det på engelsk. WC, som du nevner, er ganske riktig en forkortelse for et engelsk begrep, “water closet”, ikke for et norsk begrep. Men vi overtok ikke “water closet” fra engelsk, vi overtok “WC”, som gikk inn i språket vårt som et ord.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

   • Stein R Tjernseth sier:

    Hva med EKG dette er vel også i hverdagsspråket?

    • Kirsti sier:

     EKG er i ordlisten som brukes oppført slik at det kun brukes i sammensatte ord og ikke kan stå alene. Derfor blir det ikke lenger godkjent.

     Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 8. Bendik Stenberg sier:

  Wca e tatt vekk:'( Neeeei :'((((((

  • Kirsti sier:

   Det stemmer. WCA er tatt vekk fordi det ikke er et ord. Det skal skrives WC-a. Ingenting av det som er tatt ut av ordlisten til Wordfeud er korrekte ord i henhold til norsk rettskrivning.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

   • Bjørn sier:

    GODT!! Denne, samt alle de utrolig irriterende a-endingene som ikke lenger de mest nostaliske harbarkede avdakende AKP-ml-erne engang bruker burde vært radert ut av spillet fra begynnelsen av.

    • Kirsti sier:

     Jeg vet ikke hvilke a-endelser du sikter til her, men husk at nesten alle intetkjønnsord kan få a-endelse i flertall. Former som husa, lysa, bretta, lofta, arka og glassa er helt korrekt bokmål og brukes i store deler av landet.

     Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 9. Morten sier:

  Hei, ordet nemd, nemda osv. er det nynorsk siden det ikke er lov i wf?

 10. Dennis Fjellseth sier:

  Lurer på hvorfor forkortelsen ph ikke kan legges da det er godt etablert i det norske skriftspråket. Hva er synonymet?

  • Kirsti sier:

   Grunnen til at det ikke godtas i Wordfeud, er at det skrives pH. Wordfeud godtar bare ord som skrives med kun små bokstaver. Det samme gjelder for øvrig etter Norsk scrabbleforbunds reglement.

   Mvh
   Kirsti Vogt
   for NSFs språkkomité

 11. ASkeladden sier:

  Det heter HVALP og ikke valp. Det er slike idiotiske endringer som ødelegger det norske språket.

  Det heter forøvrig også HVERKEN. Fullt lovlig å skrive.

  • Kirsti sier:

   Det står du selvsagt helt fritt til å mene. De som bestemmer hvordan offisiell norsk rettskrivning skal være, er ikke enige med deg. Vi – og Wordfeud – velger å forholde oss til hva de sier. Nettopp derfor godtas HVERKEN, men ikke HVALP og HVEPS.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 12. Benedicte sier:

  Hvorfor er det ikke lov å skrive DUPLO? Har det med egennavn å gjøre? For det er jo et klosse-sett laget av firmaet LEGO..

  • Kirsti sier:

   DUPLO er tatt ut av ordlisten fordi det bare kan brukes i uttrykket «in duplo». I den betydningen du nevner, vil det være som et egennavn å regne, ja. I likhet med LEGO.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 13. Arne KD sier:

  Hvorfor er ikke cafe eller cider tillatt? Vokk – av alle ting går, likeså wokk! Det er vel en slags imperativ, men med enkel V?

  • Kirsti sier:

   «Café» og «cider» er ikke korrekt skrivemåte på bokmål. Det skrives kafé og sider. «Vokke» er ganske riktig en norvagisering av «wokke». Begge betyr å lage mat i wok, og vokk/wokk er imperativformen.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 14. Birgit Mo sier:

  Hvorfor er ikke MC lov ?

  • Kirsti sier:

   MC er i ordlisten oppført med store bokstaver. Wordfeud godkjenner bare ord som er skrevet kun med små bokstaver.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 15. Trond sier:

  Det jeg finner noe snodig, er at forkortelser som WC er godkjent, men ikke f.eks. DNA (hvor de færreste av oss i det hele tatt vet at det faktisk ER en forkortelse).
  Ellers er det fint med en opprydning!

  • Kirsti sier:

   Hyggelig du synes det! DNA godkjennes ikke fordi det i ordlisten er oppført med store bokstaver. Wordfeud godkjenner bare ord som er skrevet kun med små bokstaver.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

   • Trond sier:

    Takk for svar!
    Det er forøvrig herlig at befolkningen gjennom Wordfeud på en subtil måte faktisk blir mer oppmerksomme og opptatte av det norske språket igjen. Derfor er det jo også ekstremt viktig at dere og språkrådet samarbeider tett med utvikler – slik at man ikke støter på slike «tullefeil» som det har vært litt av så langt.

    • Kirsti sier:

     Ja, vi vil gjerne ha Språkrådet med på laget også. Ordlisten har dessverre sine svakheter, blant annet fordi alle bøyningene er datagenerert, uten hensyn til om de er grammatisk korrekte eller ikke. Å få vekk alt slikt vil være en gedigen opprydningsjobb, så enn så lenge har vi konsentrert oss om de endringene som er gjort i dag. Og vi er veldig glade for at Wordfeud-utviklerne vil samarbeide med oss!

     Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 16. Sunniva sier:

  CD, PC, CV og WC har jeg knapt sett skrevet med små bokstaver noen sinne, så sånn sett faller «bare små bokstaver»-begrunnelsen for utelatelsen av enkelte forkortelsesord som EKG og DNA/RNA på sin egen urimelighet, spør du meg! «Hvor mange cd-er har du?» «Jeg må skru på pc-en.» «Jeg har skrevet på cv-en min…» Det er jo ingen som skriver det slik? Hvis det skal skrives slik, ser jeg heller ingen grunn til at en skal ha med bindestreken! Nei, dette skjønner jeg lite av!

  • Kirsti sier:

   Hva du har sett og ikke sett, kan jeg vanskelig uttale meg om. Faktum er at de kan skrives slik. Om man vil skrive CD eller cd, er valgfritt (og det samme gjelder de andre ordene du nevner). Det som ikke er valgfritt, er måten man skal skrive bøyningene på. Der skal bindestreken være med. Og jeg tillater meg å påpeke at du tar fullstendig feil når du hevder at «ingen» skriver det slik. Tvert imot er det helt vanlig, selv om du kanskje ikke har sett det.

   Når det gjelder de andre ordene du nevner: Det er valgfritt om man vil skrive ekg eller EKG. Grunnen til at dette ordet fjernes, er at det i ordlisten som brukes i Wordfeud er oppført på en slik måte at det ikke kan stå alene. Det er altså ikke oppført som selvstendig ord. DNA har aldri vært godkjent i Wordfeud fordi utviklerne har valgt å utelate alle ord som ikke er oppført kun med små bokstaver.

   Målet i denne omgang har vært å luke ut en rekke feil blant ordene som godkjennes. En million nordmenn spiller dette spillet. Vi synes det er fint at de ikke lenger skal gå rundt og tro at wca er korrekt skrivemåte på norsk, at lg er et ord og at imperativformen av verbet demme skrives demm.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 17. Lise sier:

  Vel heter det et EKG-apparat, men det som kommer ut fra ekg-apparatet heter vel EKG. Nå er vel strengt tatt ekg også en forkortelse for elektrokardiogram, men dersom slike forkortelser er lov, så burde vel ekg være lov? Eller vil dere ha det til å hete ekg-utskrift?

  • Kirsti sier:

   Grunnen til at EKG fjernes, er at det i ordlisten som brukes i Wordfeud er oppført på en slik måte at det ikke kan stå alene. Det er altså ikke oppført som selvstendig ord.

   Mvh
   Kirsti Vogt
   for NSFs språkkomité

  • Bjørn sier:

   EKG er vel strengt tatt en forkortelse, og det er vel rett og slett grunnen til at det ikke hverken skal eller bør godtas.

   • Kirsti sier:

    Det er korrekt. EKG er oppført som en forkortelse både i Bokmålsordboka og i ordlisten som benyttes i Wordfeud, men ble tidligere godkjent fordi utviklerne ikke hadde fjernet en del ord som var markert som «henvisning». Dette er det altså ryddet opp i nå.

    Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 18. Astrid sier:

  Hvorfor får jeg ikke godkjent ord som cava, acne, syden, østen, bå, båa, so og f.eks. ringsel, mens skumnisser, stigetjuven og plankefisken går?

  • Kirsti sier:

   Svaret på hvorfor ord ikke godkjennes er svært enkelt: Enten står de ikke i ordlisten som brukes, eller de finnes ikke.

   For å svare konkret på ordene du nevner: Cava står ikke i ordlisten. Acne er ikke korrekt skrivemåte på norsk, det skrives akne. Syden og Østen er egennavn. Bå og båa er ikke ord. So og ringsel står ikke i ordlisten. Og hvorfor du mener at skumnisser og plankefisken godkjennes, vet jeg ikke, for ingen av disse ordene står i ordlisten som brukes i spillet. Men ja, stigetjuv står der.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

   • ?? sier:

    At bå og båa ikke er ord er kanskje ikke helt utfyllende. Det er ord, men skrives ikke slik. Ordet er båe, og bestemt form er båen.

    • Kirsti sier:

     Du har helt rett i at det finnes et ord som heter båe, med bestemt form båen. Det godkjennes både i Wordfeud og i NSFs turneringer. Men det var strengt tatt ikke dette ordet innsenderen spurte om.

     Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

    • Astrid sier:

     Jeg mener bå er er et ord for bølge og so er en hunngris, men det er mulig jeg tar feil av stavemåten. Skumnisse og plankefisk har jeg fått servert i spillet, så det var et legitimt spørsmål, ikke noe jeg «mener». Ellers: takk for svar.

     • Kirsti sier:

      Det er mulig BÅ er et dialektord for bølge, men ordet står ikke i noen ordbøker. BÅE, derimot, er et undervannsskjær. Og jeg sa ikke at SO ikke er et ord, men at det ikke står i ordlisten. Du har rett i at det er en hunngris, men de ordbøkene som har ordet med, oppgir at det er foreldet, så det er nok lite håp om at det vil komme inn her.

      Jeg vet ikke hvordan det kan være mulig at noen får legge ord som ikke står i ordlisten spillet bruker. Det jeg vet, er at verken skumnisse eller plankefisk står i denne ordlisten. Så mye annet enn det har jeg ikke å gå ut ifra.

      Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 19. Hilde sier:

  Kirsti, du er virkelig flink til å forklare ting på en tydelig og ryddig måte. Honnør! Det burde vært en wordfeud versjon på nynorsk, da kunne virkelig nynorsken blitt populært igjen!
  Men altså, hvorfor får jeg godkjent ordet capo, er det virkelig et norskt ord?

  • Kirsti sier:

   Takk, det var hyggelig sagt!

   Ai ai. Capo og capotasto står i parentes i Bokmålsordboka, og det betyr at dette ikke er godkjent skrivemåte – korrekt skrivemåte er kapo og kapotast. (Kapotast betyr for øvrig «klemme som festes på tvers av gripebrettet på strengeinstrumenter», og kapo er kortformen.) Dermed ble dette et utmerket eksempel på «menneskelig feil». Vi har rett og slett ikke oppdaget at disse ordene ikke burde vært godkjent. Da får vi sette dem på listen over ord vi vil ha ut neste gang det skal gjøres noe med ordlisten …

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

  • Vestlending sier:

   Stemmer i skrytinga av gode (og tolmodige!) svar her 🙂 Veldig ryddig og sakleg.
   Hadde ikkje spela Scrabble på mange år då eg endeleg turte installera Wordfeud. Men me tok det fram igjen ein kveld her, og det var moro! Heilt klart at Wordfeud skjerpar kunnskap og evne til Scrabble-speling òg 🙂

   • Kirsti sier:

    Takk for hyggelig tilbakemelding! Ja, Wordfeud har ført til ny interesse for Scrabble, og det er vi veldig glade for!
    Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 20. Axel sier:

  At Wordfeud ikke godtar ord som skrives helt eller delvis med store bokstaver bør endres i neste ryddesjau.

  • Kirsti sier:

   Det skal du ikke se bort fra at blir gjort. Som nevnt i tidligere svar, målet denne gangen var å få ut ting som var direkte gale. Å skape en perfekt ordliste er et langt lerret å bleke.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 21. Marina sier:

  FOYER – er det norsk?

  • Kirsti sier:

   Hm. Foyer står i parentes i Bokmålsordboka – korrekt norsk skrivemåte er foajé. Nok et utmerket eksempel på “menneskelig feil”. Vi har rett og slett ikke oppdaget at dette ordet ikke burde vært godkjent. Da får vi sette det også på listen over ord vi vil ha ut neste gang det skal gjøres noe med ordlisten …

   Og til vårt forsvar: Ordlisten inneholder rundt 120 000 ord (altså grunnformer). Det er ikke til å unngå at noe går oss hus forbi, dessverre. Nettopp derfor er vi veldig glade for tilbakemeldinger som denne!

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 22. Axel sier:

  Siden du er her og gir nyttig info: Er Wordfeuds regel om 40 bonuspoeng ved bruk av alle sju brikker i et ord også en scrabble-regel?

  • Kirsti sier:

   I Scrabble gir en såkalt bingo – altså at man får alle sju brikker ut i ett legg – faktisk 50 bonuspoeng.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 23. Bjørn sier:

  Hei.
  Min kjære er veldig opptatt med Wordfeud, men synes enkelte ord mangler. Hva med tåfis, som vel er et ganske mye brukt ord i Norge . Hun synes at bjørnefis og bjønntapp kanskje burde være med også.

  • Kirsti sier:

   Tåfis står på den lange listen over ord vi gjerne vil ha inn i ordlisten på Wordfeud, ja. De to andre ordene du nevner er jeg mer skeptisk til. Det første virker nokså oppkonstruert. Det andre må nok karakteriseres som et dialektord, og slike kommer sjelden inn i allmennordlister.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 24. Rune sier:

  Hei, takk for gode, logiske svar på alle spørsmål. Jeg lurer på hvor på nettet jeg kan finne (og gjerne søke i) «fullformsordlisten til Norsk ordbank».

 25. Turid sier:

  Fantastisk ryddige og informative svar, Kirsti! All ære!

  Fint med en opprydding, men ergelig at gode poengplukkerord blir borte….

  • Kirsti sier:

   Takk, Turid! Hyggelig å høre.

   Jo da, mange vil nok savne noen av disse «ordene» en stund. Men husk hva du tenkte første gang motspiller la WCA, CP, MS eller NG mot deg … Vi har vent oss til å legge dem. Vi klarer å venne oss av med det igjen også. Og finner andre gode poengplukkerord som attpåtil er ord. Det er ikke så dumt!

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 26. Ola sier:

  Finnes det offisielle scrabble-ordbøker på norsk?

  • Kirsti sier:

   Nei, det gjør det ikke. NSF bruker Tanums store rettskrivningsordbok, som er den mest rikholdige bokmålsordboken som finnes.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 27. Asle sier:

  Hva med vingud skrev det nettopp. Synes absolutt dak burde være lov, men det er vel med store bokstaver?

  • Kirsti sier:

   VINGUD står i ordlisten. DAK vet jeg ikke hva betyr, kan du forklare det?

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

   • Asle sier:

    Å dake, bruk av data assistert konstruksjon. Bruk av CAD program….

    • Kirsti sier:

     Det er i alle fall ikke et ord som står i noen norske ordbøker. Kanskje er det for nytt, kanskje er ikke bruken tilstrekkelig utbredt.

 28. Asle sier:

  For ikke å snakke om hoho der har man et godt norsk ord…

 29. Mona Elisabeth Sanden sier:

  Ei jeg spilte med fikk lagt ut oho og da fikk vi oss en god latter. Men kan du fortelle hva det evt. betyr, eller er det også en feil?

  • Kirsti sier:

   OHO er ikke en feil. Det er en interjeksjon, et lydord som gjerne brukes i huiing – Bokmålsordboka har eksempelet «Oho, her er vi!»

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 30. Tommy sier:

  Hvorfor godtas ikke sne, som ord, når det også betyr skjev eller skeiv; å være på sne… skeiva

  • Kirsti sier:

   Ingen norske ordbøker inneholder den betydningen av SNE. Derimot kan SNEI ha denne betydningen.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 31. Jane sier:

  Hva med åskam og døvetolk?

  • Kirsti sier:

   Det er dessverre ord som mangler i ordlisten som brukes i Wordfeud. Takk for tipset.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 32. dag petter sier:

  Hva med ordet BÆE. Spilte mot min sønn som fikk godkjent på det. Hva betyr BÆE?

  • Kirsti sier:

   BÆE står ikke i ordlisten som brukes i Wordfeud. Kan det hende du husker feil, og at ordet som ble godkjent var BÆA? Det er flertall av substantivet BÆ. Et bæ, alle bæa eller bæene.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 33. Svenn Jonny sier:

  Hvem er ansvarlig for at ord som «gag» kommer inn i norske ordliste?

  Hvorfor går «idag»

  • Kirsti sier:

   GAG eller GAGG er et importord fra engelsk, og betyr «improvisert innskudd, komisk påfunn, effekt» i revyer o.l. Svaret på hvem som er ansvarlige for at slike ord kommer inn i ordlistene er todelt. Det er selvsagt fagfolk inne i bildet, som avgjør at et ord er tilstrekkelig mye brukt til at det bør stå i ordlister og ordbøker. Men før det kommer så langt, må ordet bli nettopp det, altså tilstrekkelig mye brukt – og da er det språkbrukerne, du og jeg og alle vi kjenner, som er de ansvarlige. Akkurat dette ordet var i bruk så tidlig som på slutten av 60-tallet, ser jeg av Norsk Riksmålsordbok.

   IDAG og en del tilsvarende former er ikke korrekt i henhold til norsk rettskrivning (de skal skrives i to ord, I DAG). De står i ordlisten, men bør nok fjernes i neste ryddesjau.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

   • Svenn Jonny sier:

    Hjertelig takk for utfyllende svar. Synes for øvrig det et fantastisk at fagfolk kan være med å påvirke wordfeud i riktig retning.

 34. Svenn Jonny sier:

  Hva er betydningen av «ida» dersom det ikke er et egennavn?

 35. vibeke sier:

  Bra jobbet! På ønskelisten er at også ordspill.no tilpasses slik at samme ordliste benyttes i begge spillene …. er det noe på gang på den fronten?

  • Kirsti sier:

   Takk! Det er samme ordliste, Fullformsordlisten til Norsk ordbank, som benyttes både i Wordfeud og på Ordspill. Utviklerne bak ordspill er informert om at det har skjedd en del endringer i selve ordlisten og at de bør implementere den oppdaterte versjonen. Det vil innebære at «ord» som WCA og DEMM forsvinner der også. Men ettersom de i fire år har nektet å gjøre selv de minste tilpasninger for å fjerne ord vi vet er direkte gale, er det mest sannsynlig at de kommer til å holde på den linjen, slik at CA, BL og GJEPE fortsatt vil kunne legges på Ordspill. Dessverre.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 36. marthe sier:

  Hva med det glimrende ordet WADI? Fant det i gamle dager i nettopp Tanum, men det blir ikke godkjent i Wordfeud.

  • Kirsti sier:

   WADI er sterkt savnet i ordlisten, ja. Det godkjennes i NSFs turneringer, men ikke i Wordfeud. Vi håper å få det inn i ordlisten etter hvert.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 37. Martina sier:

  Hva med ZEN ?? Det savner jeg i Wordfeud…
  Zen eller Chán er det japanske/kinesiske navnet på en retning innen Mahayanagrenen av buddhismen, som er utbredt i Kina, Japan, Vietnam og Korea.

  • Kirsti sier:

   Både ZEN og ZENBUDDHISME står i ordlisten, men kan ikke legges fordi Wordfeud ikke gir mulighet for at de blanke brikkene kan brukes som Q, X og Z. Vi har gjort utviklerne oppmerksom på at dette bør endres.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 38. torstein sier:

  hvorfor går echo når ur. ry. ne. osv ikke går.det er masse norske ord som ikke går etter den oppgraderinge kom

  • Kirsti sier:

   Er du helt sikker på at du spiller på norsk? ECHO går ikke, UR, RY og NE går aldeles utmerket. Hvis du ser på listen over spill du har gående, under linjen med navnet på den du spiller med, står det f.eks. «Norwegian game started …». Jeg tipper det står noe helt annet enn «Norwegian» der dersom du ikke får lov til å legge ur, ry og ne. Det er ikke gjort noe annet med ordlisten enn det som står på denne siden.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 39. Rune sier:

  hva med ake?

  • Kirsti sier:

   AKE står i ordlisten og kan legges. Får du det ikke godkjent, er det fordi et av de andre ordene du forsøker å legge samtidig ikke går.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 40. Silje Nergård sier:

  Hei! Har spilt litt wordfeud nå og merker at SØ og ERGE ikke er en del av ordlista. Dette burde blitt gjort noe med.

  • Kirsti sier:

   SØ står på listen over ord vi gjerne vil ha inn, men det er mulig det vil bli vurdert som for dialektalt. Men ERGE er nynorsk. På bokmål heter det ERGRE. Hvis du da ikke tenker på et ord jeg ikke kjenner til og heller ikke finner i noen ordbøker.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 41. Asle sier:

  Skal ikke stjernefeltet (startfeltet) egentlig gi ekstrapoeng?

  • Kirsti sier:

   I Scrabble gir åpningsordet (som må legges via startfeltet) dobbelt ordpoeng, ja. I Wordfeud er det ikke slik. Det er et valg utviklerne av spillet har gjort.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 42. Anne sier:

  Takk for gode, oppklarende tilbakemeldinger.
  Spilte med en i dag som la MHM. Har søkt i elektroniske ordbøker uten hell, uten resultat.
  Hva slags ord er dette?

  • Kirsti sier:

   Takk for hyggelig tilbakemelding! MHM står i Fullformsordlisten som en interjeksjon. Som i «Mhm, sier du det», går jeg ut fra.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 43. Sven sier:

  Hvorfor godtas BOW og hva betyr det ?

  • Kirsti sier:

   BOW er den fremste roeren i en kapproingsbåt. Dette ordet, og omtrent halvparten av alle ordene som godtas i Wordfeud, finner du i Bokmålsordboka.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 44. Signekarin sier:

  Takk for ryddig og fin oppklaring, Kirsti. Jeg tror nasjonen får radikalt utvidet ordforråd av dette. Norsk er rikt og flott! Og så ønsker jeg meg en bøyningsløs versjon av spillet, slik svenskene har. Hørt noe om det er sjans for det?

  • Kirsti sier:

   Takk for hyggelige ord! Ja, vår erfaring er vel at folk går fra irritasjon over alle ordene de aldri har hørt til glede over alle de nye ordene de lærer. Og det er gøy!

   Svenskene har helt andre Scrabble-tradisjoner enn oss. De har – meg bekjent – aldri spilt med bøyninger, mens man her til lands alltid har gjort det (dog med et unntak for genitiv, som vi aldri har hatt tradisjon for å godta i norsk Scrabble). Det at man begynner å åpne for bøyninger i svenske spill er dermed nokså radikalt. Jeg aner ikke om Wordfeud har noen planer om bøyningsløse spill, men jeg vil tro det kommer langt ned på prioriteringslisten. NSF har heller ingen planer om å jobbe for å få det til, og vi har aldri vurdert å ekskludere bøyninger i noen av våre egne arrangementer heller.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 45. Kjersti sier:

  Hei,
  Hva med å få lagt til nye norske ord som er helt vanlig i norsk dagligtale? Eks blog, yin, yang, zen. Jeg synes også at cafe skulle gått, enda jeg har lest forklaringen din. Selv om vi må holde på god norsk språkbruk, så bør vi adaptere.

 46. Kirsti sier:

  Som jeg har svart i tidligere kommentarer her: Zen står i ordlisten, men kan ikke legges fordi Wordfeud ikke gir mulighet for å bruke blanke brikker som Q, X og Z. Yin og yang mangler, ja. Vi har et håp om å få lagt til en rekke ord, men det er en langt mer komplisert prosess enn det å få fjernet noen feil er. Det skrives BLOGG på norsk, og det står i ordlisten. Og når det gjelder kafé/café, er det Språkrådet som avgjør hvordan norsk skrivemåte skal være, så den saken må du ta opp med dem.

  Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

  • Kjersti sier:

   Savner også ord som tao og caps…

   • Kirsti sier:

    Det er nok ikke håp om at CAPS kommer inn i ordlisten, ettersom det skrives KAPS ifølge Bokmålsordboka. Og hvis du med TAO tenker på den kinesiske religionen, heter den TAOISME.

    Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

    • Kjersti sier:

     Men rie/rier da? Rier ved fødsel, det er ett norsk ord. Hvorfor blir ikke det godtatt?

     Takk for alle svar! Du gjør en fantastisk jobb!

     • Kirsti sier:

      Takk, det var hyggelig sagt! Entallsformen av rier er ikke rie, men ri. Og det blir godtatt, med alle bøyninger – ri, ria, rien, rier og riene (ordet er både hankjønn og hunkjønn).

      Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 47. Siv sier:

  Har ikke sjekket etter endringene ble lagt inn, men tidligere gikk det an å skrive inn bilmerker, som Honda, Renault osv. Dette er vel i høyeste grad egennavn??

  • Kirsti sier:

   De eneste endringene som er gjort i denne omgang, er de som er beskrevet på denne siden. Det stemmer at en god del bilmerker går, ja. Det er fordi de er definert som bøybare substantiver i ordlisten. Det er altså slik at ordlisten som benyttes har rundt 120 000 grunnformer. Det trengs opprydning på flere felter, men det vil ta lang tid å få den perfekt.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 48. Ragnhild sier:

  Leser at dere har tatt en del ord bort fra ordlista. Men hva med alle ord som dette eller ord som skrives slik. Ivr. Er det pga bøyning til feks ivre. Det er mange slike eksp hvor man skriver et ord og putter på en n eller t eller en annen bokstav. Jeg ble litt oppgitt med det samme jeg begynte med spillet fordi det var så mange ord som hjernen og min lærdom ikke ville godkjenne. Og hva med disse?

  Wca.web. Edd. As. Lp. Pm. Gon. Ln. Bæa. Padl. Olene. Stuk. Ag. Lu. Fur.olene.cp.
  Stoddere. Madet. Vor. Kak.angl. Flow. Ebb. Rush. Krit. Miga. Rit. Nja. Caser. Vesal . Kot. Kaks. Gov. Face.
  Det finns sikkert mange flere. Og hvorfor godtar den ikke helt opplagte ord som vi bruker i dagligtale. Feks. Lego. Lg anser jeg som et merkenavn( ikke lite godt) men det er tatt bort.

  mvh. Ragnhild.

  • Kirsti sier:

   IVR er imperativform av verbet IVRE, ja (as, ag, padl, stuk, fur, angl, ebb, krit og rit, som du også spør om, er også imperativer). Det er vanskelig for meg å kommentere det du sier om å «putte på en n eller t eller en annen bokstav», utover at dersom man kan «putte på» noe, er det fordi det da gir et nytt ord. Husk at ordlisten inneholder rundt 120 000 grunnformer (rundt 540 000 ord med bøyninger) – det er ikke rart du ikke kjenner alle.

   Når det gjelder de konkrete ordene du nevner, vil du se av hovedinnlegget på denne siden at en del av dem er tatt ut. Ellers vil jeg rett og slett foreslå at du slår opp de øvrige ordene selv i Bokmålsordboka. De finnes der, alle sammen, bortsett fra FLOW, som er et importord og betyr «flyt». En del av ordene du spør om er bøyninger, men slår du for eksempel opp OL, finner du ut hva OLENE betyr.

   LEGO er et merkenavn og dermed et egennavn. Egennavn godtas ikke i Scrabble og Wordfeud. Ellers er svaret på hvorfor ord ikke godtas at de ikke står i ordlisten. Hvis det er noen konkrete ord du savner, må du gjerne tipse oss om dem.

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 49. Lasse sier:

  Hei!

  Jeg har noen spørsmål ang. enkelte «uttrykk» som jeg ikke helt klarer å plassere:

  Hva betyr CF om det ikke er en forkortelse for cystisk fibrose? Forkortelser er såvidt meg bekjent ikke «lov».

  Hva betyr «usæd»?

  Mvh.

  • Kirsti sier:

   CF er klassifisert som et adverb. Du finner følgende forklaring i Bokmålsordboka: cf adv (fork. for eng. cost ‘omkostning’ og freight ‘frakt’) slik at ombordbringing og frakt betales av selgeren, mens transporten skjer på kjøperens risiko, fraktfritt, jf cif varen leveres cf

   USÆD betyr ifølge Norsk Riksmålsordbok «skadelig, fordervelig sæd [såkorn]; noe det spirer eller vokser ondt av».

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

 50. Lasse sier:

  Vil gjerne legge til «ep» til det siste spørsmålet.

  Og hvorfor går «geir», ettersom egennavn ikke skal være «lov»? Finner ingenting i ordboka.

  Mvh.

  • Kirsti sier:

   EP er klassifisert som et substantiv. Det er et kortord for ep-plate. Også dette ordet finner du i Bokmålsordboka.

   GEIR betyr ifølge Norsk Riksmålsordbok to ting: 1) spyd med vinkel- eller kileformet blad 2) ung makrell (særl. i annet år, opptil 25 cm lang)

   Mvh Kirsti Vogt, for NSFs språkkomité

Legg igjen en kommentar til Kjersti Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


+ åtte = ti